Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Principer

Här hittar du information om de principer som gäller för olika företeelser inom vägområdet:

  • Anslutningar
  • Väntkurer
  • Busshållplatser
  • Gång- och cykelvägar
  • Säkerhetszoner
  • Rastplatser
  • Kvistning och röjning längst landskapets vägar
  • Postlådor.

 Läs om de olika företeelserna i bilagorna.

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:15
Uppdaterad 24.5.2019 kl. 16:29