Principer

Här hittar du information om de principer som gäller för olika företeelser inom vägområdet:

  • Anslutningar
  • Väntkurer
  • Busshållplatser
  • Gång- och cykelvägar
  • Säkerhetszoner
  • Rastplatser
  • Kvistning och röjning längst landskapets vägar
  • Postlådor.

 Läs om de olika företeelserna i bilagorna.