Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Buss-, färje- och flygtrafik

Åland har en smidig kollektivtrafik som är anpassad för såväl skolelever som arbetspendling. Till kollektivtrafiken hör både bussar och skärgårdsfärjor. I landskapet finns frigående färjor längs fyra huvudlinjer och tre mindre linjer. Utöver de frigående färjorna finns det också linfärjor som är en förlängning av vägarna. På Ålandstrafiken får du information om bussar och båtar, och där kan du också köpa biljetter och boka plats på färjorna.

Ålands landskapsregering stödjer ekonomiskt livsmedelstransporter till skärgården i två olika transportområden. Landskapsregeringen har ett aktivt samarbete med bl.a. näringslivet, resebyråerna, flygplatsen och flygbolagen.

Det finns flygtrafik mellan Mariehamn och Stockholm, Åbo samt Helsingfors. Landskapsregeringen har upphandlat trafiken till Stockholm. De andra destinationerna flygs på marknadsvillkor.

Publicerad 6.5.2015 kl. 10:25
Uppdaterad 23.2.2021 kl. 08:36