Lantråd Katrin Sjögren

Lantråd Katrin Sjögren

Ansvarsområde: Övergripande självstyrelsepolitiska frågor, lagberedning samt från regeringskansliet personal- samt beredskapsfrågor.

Första ersättare: Annika Hambrudd

Andra ersättare: Camilla Gunell