Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bilden föreställer en vägarbetare vid en grävmaskin

Tillstånd för transporter och åtgärder inom vägområde

För fordon eller fordonskombinationer som är registrerade i EU- eller EES-stat gäller samma restriktioner på Åland som i övriga Finland. På sidan om specialtransporter hittar du länkar till information om vilka regler som gäller.

Ålands landskapsregering är väghållare för allmänna vägar. Det innebär att vi har ansvar för driften av och underhållet på vägarna. Allmänna vägar är landsvägar och bygdevägar. Om du har planer på att göra någon typ av åtgärd längs sådana vägar, t.ex. att gräva eller sätta upp en skylt, behöver du ett tillstånd från oss som väghållare.

 

 

Publicerad 11.5.2015 kl. 10:58
Uppdaterad 11.6.2019 kl. 09:30