Ålands lagsamling

Ålands lagsamling är en bok som ges ut ungefär vart fjärde år. Lagsamlingen innehåller de mest väsentliga författningar som utgivits i ÅFS. Den senaste utgåvan är från 2017 (uppdaterad till och med ÅFS 2017/36).

Här nedanför finns lagsamlingen i pdf-format. Du kan välja om du vill öppna ämnesområdena som separata filer eller hela lagboken i en enda fil.