Ålands lagsamling

Ålands lagsamling är en bok som ges ut ungefär vart fjärde år. Lagsamlingen innehåller de mest väsentliga författningar som utgivits i ÅFS. Den senaste utgåvan är från 2012 (uppdaterad till och med ÅFS 2012/12).

Här nedanför finns lagsamlingen i pdf-format. Du kan välja om du vill öppna ämnesområdena som separata filer eller hela lagboken i en enda fil.

Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 15.5.2017