Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands lagsamling

Ålands lagsamling är en bok som ges ut ungefär vart fjärde år. Lagsamlingen innehåller de mest väsentliga författningar som utgivits i ÅFS. Den senaste utgåvan är från 2017 (uppdaterad till och med ÅFS 2017/36).

Här nedanför finns lagsamlingen i pdf-format. Du kan välja om du vill öppna ämnesområdena som separata filer eller hela lagboken i en enda fil.

Publicerad 12.5.2015 kl. 16:19
Uppdaterad 3.10.2018 kl. 16:14