Information till arbetsgivarna

Information angående redovisningar till landskapets pensionsdataregister och pensionsfond

Landskapsregeringen är en egen pensionsanstalt för landskapets anställda och kommunala grundskollärare som anställts före 1.1.2008. De som sedan dess har en oavbruten anställning inom landskapets hör till vårt pensionssystem.

De som anställts inom landskapet eller som kommunal grundskollärare 1.1.2008 eller senare är försäkrade i Pensions-Alandia.

I samband med nyanställningar ska det alltid utredas till vilket pensionssystem den anställda hör.

Redovisning av anställningar och löner till landskapets pensionsdataregister

Till registret skall följande uppgifter redovisas:

  1. Begynnelsedatum för nyanställda personer som sedan tidigare hör till vårt pensionssystem.
  2. Avslutningsdatum för personer som hör till vårt pensionssystem
  3. Vikariat och korta anställningar för personer som sedan tidigare hör till vårt pensionssystem.
  4. Årslöner per anställning.

Redovisning till pensionsdataregistret skall göras enligt följande tidtabell:

Period Inlämningsdatum
Kvartal 1 (1.1 – 31.3) Före 15.4
Kvartal 2 (1.4 – 30.6) Före 15.7
Kvartal 3 (1.7 – 30.9) Före 15.10
Kvartal 4 (1.10 – 31.12) Före 15.1
Årsinkomstredovisning Före 15.1

Redovisningsblanketter för grundskollärares anställningar och löner finns i rutan Blanketter här intill.

  • Redovisning för anställningarna kvartalsvis görs på Redovisningsblankett grundskollärare, anställningar.
  • Redovisning för årsinkomsterna görs på Redovisningsblankett grundskollärare, årslöner.

Redovisning av pensionsavgifter och -premier till landskapets pensionsfond

Uppgifter om löner, pensionsavgifter och -premier, skall redovisas kvartalsvis, till landskapsregeringens pensionsfond för anställda som hör till landskapets pensionssystem. Redovisningen görs på blankett, Redovisningsblankett för pensionsavgifter och pensionspremier år 2018.

Tidtabell för redovisning och betalning:

Period Redovisnings och betalningsdatum
Kvartal 1 (1.1 – 31.3) Före 15.4
Kvartal 2 (1.4 – 30.6) Före 15.7
Kvartal 3 (1.7 – 30.9) Före 15.10
Kvartal 4 (1.10 – 31.12) Före 15.1

Pensionspremie 2019

Arbetsgivarens pensionspremie är 18,2 % för 2019.

Arbetstagarnas pensionsavgift är samma som i övriga pensionssystem och fastställs av social och hälsovårdsministeriet.

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 7.1.2019