Information till arbetsgivarna

Information angående redovisningar till landskapets pensionssystem och pensionsfond

Landskapsregeringen är en egen pensionsanstalt för landskapets anställda och kommunala grundskollärare som anställts före 1.1.2008. De som sedan dess har en oavbruten anställning inom landskapets hör till vårt pensionssystem.

De som anställts inom landskapet eller som kommunal grundskollärare 1.1.2008 eller senare är försäkrade i Veritas Pensionsförsäkring.

I samband med nyanställningar ska det alltid utredas till vilket pensionssystem den anställda hör. Har ni frågor vid utredningen kontakta Registeransvarig Anette Skogberg eller Bitr.pensionshandläggare Katarina Bergman.

 

Redovisning av pensionsavgifter och -premier till landskapets pensionsfond

Uppgifter om löner, pensionsavgifter och -premier, skall redovisas kvartalsvis, till landskapsregeringens pensionsfond för anställda som hör till landskapets pensionssystem. Redovisningen görs på blankett, Redovisningsblankett för pensionsavgifter och pensionspremier år 2023 och 2024.

Har ni frågor angående redovisningen kontakta Bitr.pensionshandläggare Katarina Bergman.

Tidtabell för redovisning och betalning:
Period Redovisnings och betalningsdatum
Kvartal 1 (1.1 – 31.3) Före 15.4
Kvartal 2 (1.4 – 30.6) Före 15.7
Kvartal 3 (1.7 – 30.9) Före 15.10
Kvartal 4 (1.10 – 31.12) Före 15.1

Pensionspremie för år 2024

Arbetsgivarens pensionspremie är 18,2 %.

Arbetstagarnas pensionsavgift är samma som i övriga pensionssystem och fastställs av social och hälsovårdsministeriet.