Stöd och hjälp

Landskapets kommuner har enligt lag ett omfattande ansvar för social service och har även ett brett ansvar för förebyggande arbete. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för offentliga hälso- och sjukvårdstjänster. Skolorna i landskapet erbjuder särskilt stöd för elever och studerande. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) tillhandahåller arbetsmarknadsservice till arbetssökande och främjar sysselsättning och kompetensutveckling för arbetssökande. Vid behov vidarebefordrar myndigheterna till övriga myndigheter med ansvar för stöd och hjälp vid olika livssituationer. Tredje sektorn bedriver också en omfattande social verksamhet.

I broschyren Det är okej att ringa till oss framgår några av de instanser dit man kan vända sig vid oro för missbruk och dess konsekvenser. Broschyren hittas som bilaga här intill. Förutom brukaren kan anhöriga och vänner men även personer utan närmare relation till brukaren, löpa risk för att drabbas av ett missbruk. Vid missbruk har även närstående rätt till stöd och hjälp.

I sammanställningen Föräldrastöd på Åland kan du hitta information om stöd och hjälp till föräldrar genom barnets alla åldrar.

Föräldrastöd på Åland

Missnöjd med vård och omsorg

Är du missnöjd med socialvård eller hälso- och sjukvård du erhållit kan du kontakta klientombudsmannen respektive patientombudsmannen vid Ålands ombudsmannamyndighet.

Mer information hittar du under rubriken

Missnöjd med vård och omsorg