Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Statsrådet beslöt den 3 november 2016 inrätta en nationell delegation för rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom godkännande av förordning (908/2016) om delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den samordningsmekanism som avses i artikel 33.1 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder. Landskapet Åland har en permanent sakkunnigmedlem i den nationella delegationen.

Delegationen har till uppgift att inom olika sektorer och på olika plan underlätta sådan verksamhet enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som hänför sig till genomförandet av konventionen.

Som bilaga hittar du Statsrådets förordning (908/2016) om delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Mer information

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE:s webbplats hittar du mer information om delegationens arbete.

Publicerad 13.12.2016 kl. 12:05
Uppdaterad 19.10.2017 kl. 11:53