Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hemvårdsstöd

Landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd, som reglerar rätten till kommunernas hemvårdsstöd trädde i kraft 1.1.2016. Landskapslagen hittas under rubriken Lagstiftning nedan. 1.8.2022 antogs landskapslag (2022:56) om ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd.

Lagen innehåller bl a bestämmelser om de olika stödformer som finns inom hemvårdsstödet, t ex grundläggande hemvårdsstöd, utökat hemvårdsstöd och hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer. 

Vårdnadshavare som vill ansöka eller veta mera om hemvårdsstödet ska kontakta sin hemkommun.

Sedan 1.1.2021 är barnomsorgen en del av utbildningsväsendet. Närmare information hittar du under Utbildning och lärande.

Lagstiftning 

Landskapsregeringen ansvarar för lagstiftning om hemvårdsstöd.

 

Publicerad 18.5.2015 kl. 13:23
Uppdaterad 5.9.2022 kl. 08:51