Budget 2000 - 2005

Här kan du ta del av landskapsregeringens budget för åren 2000–2005.