Budget 2000 - 2005

Här kan du ta del av landskapsregeringens budget för åren 2000 - 2005.

Publicerad 8.10.2015
Uppdaterad 9.10.2015