Fiskar

Många av de arter som regleras i lagstiftning har ännu inte påträffats på Åland. Arten nedan har påträffats på Åland:

Svartmunnad smörbult

En fisk på stenbotten.
Foto: Kaj Ådjers

Utseende

Svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) är övervägande ljus med mörka fläckar på ryggen och sidorna. Hanar i lekdräkt är svarta. Den har ett kraftigt huvud och kan nå en längd upp till 25 cm.

Förväxling

Svartmunnad smörbult kan förväxlas med svart smörbult (Gobius niger), tånglake (Zoarces viviparus) och ringbuk (Liparis liparis). Du kan skilja svartmunnad smörbult från svart smörbult på att den förra har en svart fläck på främre ryggfenans bakkant, vilken tydligt syns på bilden. Svart smörbult har inte heller så kraftigt huvud och de blir sällan över 10 cm långa. Svartmunnad smörbult har inte sammanväxt ryggfena, något som tånglake och ringbuk har.

Spridning

Svartmunnad smörbult är en fiskart, som härstammar från Svarta havet. Den har kommit till Östersjön, troligen som rom och/eller yngel i ballastvatten. Den påträffades första gången i Östersjön i Polen år 1990. Sedan dess har den brett ut sig både norrut och västerut. Den sprids troligen också inom Östersjön via ballastvatten. När rommen eller ynglen väl har nått en ny lokal har de lätt att etablera sig, föröka sig och skapa ett livskraftigt bestånd. Första fyndet i Finland gjordes år 2005 i Skärgårdshavet och år 2008 i södra Sverige.

Hittills observerat på Åland

År 2011 påträffades arten första gången på Åland i Västerhamn. Dess förekomst hos oss har sedan dess varit föremål för ett flertal olika undersökningar och hundratals individer har fångats. Under åren 2015 - 2020 gjorde fiskeribyrån ett årligt provfiske efter arten med syftet att följa dess utbredning i Västerhamn och dess närhet. Från dessa resultat kan man räkna ut att arten har spridningstakt på ca 500 m per år. Slutrapporten finns under bilagor. Rapportera in nya observationer genom att fylla i den digitala blanketten, se rubriken Blanketter.

Mer information