Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Arbeta, studera och bo på Åland

Det är lätt att flytta till Åland och vi behöver bli fler. Vi söker mer arbetskraft och har en bra högskola.

Hos Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet (Ams) finns "Åland Living". De har en webbplats där du hittar all information du behöver för att flytta till och studera eller arbeta på Åland. Där finns också kontaktuppgifter för personlig service.

Mer information

Åland Livings webbplats

Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighets (AMS) webbplats

Info Norden på Nordiska ministerrådets webbplats

Kompassen, information för dig som är ny på Åland

Publicerad 18.5.2015 kl. 16:05
Uppdaterad 29.12.2021 kl. 12:51