Arbeta, studera och bo på Åland

Det är lätt att flytta till Åland och vi behöver bli fler. Vi söker mer arbetskraft och har en bra högskola.

Hos Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighet (Ams) finns "Åland Living". De har en webbplats där du hittar all information du behöver för att flytta till och studera eller arbeta på Åland. Där finns också kontaktuppgifter för personlig service.

Mer information

Åland Livings webbplats
Ålands arbetsmarknads och studieservicemyndighets (AMS) webbplats
Det offentliga Ålands webbplats
Läs om informationstjänsten Hallå Norden på Nordiska ministerrådets webbplats

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 13.9.2016