Minister Camilla Gunell

Infrastruktur- och klimatminister Camilla Gunell

Ansvarsområde: Infrastrukturavdelningen samt klimatfrågor, energi och vindkraft

Första ersättare: Mats Perämaa
Andra ersättare: Jesper Josefsson