Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Näringsavdelningen

Näringsavdelningens verksamhetsområde är att främja näringarna, sysselsättningen och en regional balans.

Till avdelningens uppgifter hör att allmänt planera, leda, utveckla, samordna, följa upp och utöva tillsyn inom områdena utveckling av näringarna, regional utveckling, arbetsmarknadsfrågor, jordbruk och binäringar, fiske, fiskodling, fiskevård, skogsbruk, jakt och viltvård samt förvaltning av landskapets fiskevatten vilka inte ingår i naturreservat.

Avdelningen består av fyra olika byråer. Byråerna vars personal huvudsakligen är placerad i självstyrelsegården sköter myndighetsutövningen genom att föredra eller fatta beslut t.ex. att bevilja finansieringsstöd, utföra kontroller, bevilja olika tillstånd och utöva tillsyn över den underlydande myndigheten Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Andra uppgifter är t.ex. beredning av ny lagstiftning, formella kontakter till andra myndigheter, internationellt samarbete, budgetberedning och inte minst att bistå ministrarna.

Publicerad 13.5.2015 kl. 15:31
Uppdaterad 10.12.2019 kl. 16:31