Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Pension för landskapsanställda och kommunala grundskollärare

Landskapsregeringen är en egen arbetspensionsanstalt. Landskapets anställda och kommunala grundskollärare som anställts före 1.1.2008 hör till landskapets pensionssystem.

Det är avtals- och pensionsbyrån vid finansavdelningen som handlägger pensionsansökningarna.

Följande pensioner kan sökas från oss:

  • Ålderspension
  • Partiell förtida ålderspension 
  • Invalidpension/rehabiliteringsstöd (sjukpension)
  • Delinvaldpension/delrehabiliteringsstöd
  • Arbetslivspension från 1.2.2018
  • Familjepension (efterlevandepension)

Därtill kan rehabiliteringspenning sökas för yrkesinriktad rehabilitering (till exempel arbetsprövning).

Ansökningsblanketter hittar du i rutan Blanketter här intill.

Landskapets anställda och kommunala grundskollärare som anställts 1.1.2008 eller senare är försäkrade i Veritas Pensionsförsäkring.

 

Information till dig som planerar att gå i ålderspension under början av år 2023

Om du redan har uppnått din lägsta pensionsålder eller uppnår den senast den 30 november 2022 så kan det finnas fördelar att söka ut ålderspensionen redan från den 1 december 2022.

Mer information finns på webben hos Keva och Veritas

 

 

 

Publicerad 18.5.2015 kl. 14:31
Uppdaterad 21.9.2022 kl. 13:25