Pension för landskapsanställda och kommunala grundskollärare

Landskapsregeringen är en egen arbetspensionsanstalt. Landskapets anställda och kommunala grundskollärare som anställts före 1.1.2008 hör till landskapets pensionssystem.

Det är avtals- och pensionsbyrån vid finansavdelningen som handlägger pensionsansökningarna.

Följande pensioner kan sökas från oss:

  • Ålderspension
  • Partiell förtida ålderspension 
  • Invalidpension/rehabiliteringsstöd (sjukpension)
  • Delinvaldpension/delrehabiliteringsstöd
  • Arbetslivspension från 1.2.2018
  • Familjepension (efterlevandepension)

Därtill kan rehabiliteringspenning sökas för yrkesinriktad rehabilitering (till exempel arbetsprövning).

Ansökningsblanketter hittar du i rutan Blanketter här intill.

Landskapets anställda och kommunala grundskollärare som anställts 1.1.2008 eller senare är försäkrade i Veritas Pensionsförsäkring.