Kommunala vägar

Landskapsregeringen kan inrätta och indra kommunalvägar på kommunernas begäran.

Respektive kommun är väghållare för de vägar som är fastställda som kommunalvägar.

Laghänvisning

Landskapslag (1964:16) om kommunalvägar

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 11.6.2019