Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kommunala vägar

Landskapsregeringen kan inrätta och indra kommunalvägar på kommunernas begäran.

Respektive kommun är väghållare för de vägar som är fastställda som kommunalvägar.

Laghänvisning

Landskapslag (1964:16) om kommunalvägar

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:22
Uppdaterad 11.6.2019 kl. 13:48