Kommunala vägar

Landskapsregeringen kan inrätta och indra kommunalvägar på kommunernas begäran.

Respektive kommun är väghållare för de vägar som är fastställda som kommunalvägar.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 25.5.2015