Kommunala vägar

Landskapsregeringen kan inrätta och indra kommunalvägar på kommunernas begäran.

Respektive kommun är väghållare för de vägar som är fastställda som kommunalvägar.

Laghänvisning