Tillgänglighetsutlåtande för kris.ax

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller https://www.kris.ax och har upprättats 10.01.2020. 7minds och Ålands landskapsregering har utvärderat den här digitala tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen kris.ax uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Om du upptäcker en tillgänglighetsbrist på kris.ax

Om du upptäcker en tillgänglighetsbrist på kris.ax vill landskapsregeringen gärna att du meddelar det. Vi kommer att försöka rätta till de brister som påtalas så snart vi kan.

Webbformulär

Använd formuläret på regeringen.ax för att meddela tillgänglighetsbrister på kris.ax

E-post

webmaster@regeringen.ax

Tillsynsmyndighet

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Vi behandlar ditt ärende så snart vi kan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått kan du lämna in ett klagomål till registraturen vid Ålands landskapsregering.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

E-postadress: registrator@regeringen.ax

Besöksadress:

Självstyrelsegården

Strandgatan 37

Mariehamn

Registraturen är öppen måndag-fredag kl. 8.00–16.15.

Telefon: +358 18 25 000 (växel, öppen måndag-fredag kl. 8.00–16.15)