Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Tillgänglighetsutlåtande för kris.ax

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller https://www.kris.ax och har upprättats 10.01.2020. 7minds och Ålands landskapsregering har utvärderat den här digitala tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Webbplatsen kris.ax uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Om du upptäcker en tillgänglighetsbrist på kris.ax

Om du upptäcker en tillgänglighetsbrist på kris.ax vill landskapsregeringen gärna att du meddelar det. Vi kommer att försöka rätta till de brister som påtalas så snart vi kan.

Webbformulär

Använd formuläret på regeringen.ax för att meddela tillgänglighetsbrister på kris.ax

E-post

webmaster@regeringen.ax

Tillsynsmyndighet

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Vi behandlar ditt ärende så snart vi kan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått kan du lämna in ett klagomål till registraturen vid Ålands landskapsregering.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

E-postadress: registrator@regeringen.ax

Besöksadress:
Självstyrelsegården
Strandgatan 37
Mariehamn

Registraturen är öppen måndag-fredag kl. 8.00–16.15.

Telefon: +358 18 25 000 (växel, öppen måndag-fredag kl. 8.00–16.15)

Publicerad 10.1.2020 kl. 13:39
Uppdaterad 10.1.2020 kl. 14:12