Tillståndspliktig dykning

All dykverksamhet med dykutrustning är tillståndspliktig inom landskapet Åland i enlighet med LL (2007:19) om skydd av det maritima kulturarvet. Tillstånd ska sökas från Ålands landskapsregering.

Myndigheter som utför sina tjänsteuppgifter behöver inte dyktillstånd. I 4 § kan du läsa om vilka övriga verksamheter som inte behöver tillstånd. Fridykning och snorkling kräver inget tillstånd.

Innan du dyker och när du avslutar ett dyk ska du anmäla detta till anvisat telefonnummer. Telefonnummer finns bifogat i ditt dyktillstånd. Efter att dyktillståndet har gått ut – eller årligen, om du har ett flerårigt dyktillstånd ska du rapportera dina dykningar till landskapsregeringen. En blankett för detta finns bifogat till ditt dyktillstånd.

Om du planerar att använda utrustning för uppsökande eller undersökande av ett maritimt kulturarv ska även detta anmälas till landskapsregeringen.

Var ute i god tid med din ansökan.

Avgifterna för dyktillstånd är beslutade i Ålands författningssamling 2014, nr 18 (27.3.2014).

Digitalt formulär för ansökan om tillståndspliktig dykning hittar du i rutan Blanketter här intill.