Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 19.3.2020 11:00

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av Vägmärken och montagematerial för landskapets vägar 2020-2023 (2024).

Publicerad 11.3.2020 09:50

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 10.3.2020 08:15

Meddelande om offentlig delgivning

Ålands landskapsregering beslöt den 3.3.2020 att delge förslaget att införa förbud mot svall i farled 2680 Kastelholm, Slottssundet.

Publicerad 6.3.2020 09:45

Meddelande om offentlig delgivning

Beslöts att begära anbud för utbyte av bron över Brändöström inkl. vägbyggnadsarbeten, tillfällig trafikförbindelse samt rivning av nuvarande bro.

Publicerad 28.5.2018 kl. 09:16
Uppdaterad 28.5.2018 kl. 09:16