Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Jurist vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Publicerad 27.6.2022 11:20

Meddelande om offentlig delgivning

Vikarierande naturvårdsintendent vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Publicerad 17.6.2022 11:45

Meddelande om offentlig delgivning

Linfärjeförare och tillika dagman vid Infrastrukturavdelningens Verkstads- och lagerenhet i Möckelö

Publicerad 7.6.2022 10:30

Meddelande om offentlig delgivning.

Anbud på utbildningar i svenska för personer utan arbetsmarknadsstöd

Publicerad 6.6.2022 15:30

Meddelande om offentlig delgivning.

Beslöts att begära in anbud på utbildningar i svenska för personer utan arbetsmarknadsstöd.

Fastställande av Ålands förvaltningsplan för vatten

Publicerad 22.12.2021 10:25

Meddelande om offentlig delgivning.
Den åländska förvaltningsplanen för vatten med tillhörande förvaltningsdokument fastslogs den 22.12.2021.

Stänga farled 2815 Bänö-Föglö båtrutt för allmän sjötrafik 250 m före och 250 m efter Brändöströmsbron

Publicerad 8.7.2020 08:20

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 28.5.2018 kl. 09:16
Uppdaterad 28.5.2018 kl. 09:16