Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 13.11.2018 10:14

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av fartygsförsäkringar för 2019

Tidpunkt för publicering 13.11.2018

Publicerad 12.11.2018 08:00

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 7.11.2018 15:40

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 6.11.2018 09:00

Meddelande om offentlig delgivning.
 

Publicerad 24.10.2018 09:00

Meddelande om offentlig delgivning

Tidpunkt för publicering: 24.10.2018 kl. 9.00

Publicerad 28.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018