Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 18.7.2019 09:37

 

Ansökan ska lämnas in senast den 5 augusti 2019 kl. 15:00 lokal tid. Meddelandet och informationen om jobbet finns tillgängligt på anslagstavlan åtminstone fram till dess.

Publicerad 3.7.2019 10:20

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av passbåtstrafik i Ålands södra skärgård 2020-2022

Tidpunkt för publicering 03.07.2019 - 12.09.2019

Publicerad 1.7.2019 11:00

Meddelande om offentlig delgivning

Nybyggnad av två betongbroar och tillhörande gång- och cykelvägar i Möckelö by, Jomala kommun. Tidpunkt för publicering 28.6-20.8.2019

Publicerad 27.6.2019 10:09

Meddelande om offentlig delgivning

Tidpunkt för publicering 27.6.2019

Publicerad 27.6.2019 10:07

Meddelande om offentlig delgivning

Tidpunkt för publicering 27.6.2019

Publicerad 27.6.2019 10:05

Meddelande om offentlig delgivning

Tidpunkt för publicering 27.6.2019

Publicerad 27.6.2019 08:05 | Uppdaterad 27.6.2019 09:07

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 25.6.2019 14:32

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling om reguljär flygtrafik på rutten mellan Mariehamn och Stockholm 1.3.2020 - 29.2.2024

Tidpunkt för publicering 24.6-15.9.2019

Sidor

Publicerad 28.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018