Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Lokalvårdare

Publicerad 29.9.2022 12:00

Meddelande om offentlig delgivning
Tidpunkt för publicering: 29.9.2022 kl. 12.00. 

Avdelningsjurist vid finansavdelningen

Publicerad 19.9.2022 15:30

Meddelande om offentlig delgivning.

Bränsle Åland

Publicerad 19.9.2022 12:00

Upphandling av Bränsle, leverans av motorbrännolja för fastigheter, fartyg och fordon samt diesel för fordon till Ålands landskapsregering, landskapets fastighetsverk samt Ålands sjösäkerhetscentru

Bokare vid infrastrukturavdelningen, Ålandstrafiken

Publicerad 19.9.2022 10:45

Meddelande om offentlig delgivning.

Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Mariehamn

Publicerad 15.9.2022 13:01

Ett trafiktillstånd i Mariehamn lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil.

Finansieringshandläggare vid näringsavdelningen, fiskeribyrån

Publicerad 13.9.2022 14:58

Meddelande om offentlig delgivning.

Upphandling för entreprenad för nybyggnation av retardationsfil från landsväg nr. 2 till landsväg nr. 4 samt nybyggnation av rondell i Godby centrum

Publicerad 13.9.2022 10:16

Upphandling för entreprenad för nybyggnation av retardationsfil från landsväg nr. 2 till landsväg nr. 4 samt nybyggnation av rondell i Godby centrum

Upphandling för entreprenad för nybyggnation av retardationsfil från landsväg nr. 2 till landsväg nr. 4 samt nybyggnation av rondell i Godby centrum

Publicerad 13.9.2022 10:15

Upphandling för entreprenad för nybyggnation av retardationsfil från landsväg nr. 2 till landsväg nr. 4 samt nybyggnation av rondell i Godby centrum

Upphandlare vid infrastrukturavdelningens transportbyrå

Publicerad 12.9.2022 12:15

Meddelande om offentlig delgivning.

Stänga farled 2815 Bänö-Föglö båtrutt för allmän sjötrafik 250 m före och 250 m efter Brändöströmsbron

Publicerad 8.7.2020 08:20

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 28.5.2018 kl. 09:16
Uppdaterad 28.5.2018 kl. 09:16