Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland förlängs till 25 april

Publicerad 8.4.2021 16:45

Meddelande om offentlig delgivning.

Anbud för sjötransporter för infrastruktur i den Åländska skärgården 2021-2024, option 2025

Publicerad 8.4.2021 12:20

Meddelande om offentlig delgivning.

Beslöts att begära in anbud för sjötransporter för infrastruktur i den åländska skärgården 2021-2024, option 2025.

Anbud för konsultuppdrag för naturinventering under vatten 2021-2024, option 2025.

Publicerad 26.3.2021 09:31

Meddelande om offentlig delgivning

Samrådsprocess för nya marina åtgärder 2022-2027

Publicerad 25.3.2021 10:18

Meddelande om offentlig delgivning.

Upphandling av ramavtal Naturinventeringar

Publicerad 17.3.2021 13:00

Meddelande om offentlig delgivning
Upphandling av ramavtal Naturinventeringar

KOMPLETTERANDE FASTIGHETSMÄKLARPROV

Publicerad 11.3.2021 14:00

Meddelande om offentlig delgivning.

Beslöts anordna ett kompletterande prov av Ålands landskapsregerings fastighetsmäklarnämnd tisdagen den 18 maj.

Begäran om utlåtande över förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogam för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland

Publicerad 21.12.2020 12:32

Begäran om utlåtande över förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogam för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland

Meddelande om offentlig delgivning

Stänga farled 2815 Bänö-Föglö båtrutt för allmän sjötrafik 250 m före och 250 m efter Brändöströmsbron

Publicerad 8.7.2020 08:20

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 28.5.2018 kl. 09:16
Uppdaterad 28.5.2018 kl. 09:16