Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Intresseanmälningar för upphandlingen av second hand tonnage

Publicerad 14.6.2021 10:25

Meddelande om offentlig delgivning.

Beslöts att begära in intresseanmälningar för att få delta i upphandlingen av second hand tonnage.

Jurist vid enheten för rättsliga och internationella frågor

Publicerad 10.6.2021 16:05

Meddelande om offentlig delgivning.

Upphandling av 2 st nya genset (motor + generator) till m/s Skiftet

Publicerad 8.6.2021 11:00

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av 2 st nya genset (motor + generator) till m/s Skiftet.

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 4 juni – 17 juni

Publicerad 3.6.2021 16:58

Publicerad 3.6.2021

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 10.7.2021 23:59

Meddelande om offentlig delgivning

Trafiktillstånd i Brändö

Publicerad 3.6.2021 11:10

Meddelande om offentlig delgivning

Ett trafiktillstånd i Brändö lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil.

Byråchef vid social- och miljöavdelningens miljöbyrå

Publicerad 25.5.2021 13:17

Meddelande om offentlig delgivning

Landskapsregeringens revidering av rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde

Publicerad 20.5.2021 16:25

Meddelande om offentlig delgivning.

Landskapsregeringen har 20.5.2021 reviderat rekommendationen om frivillig karantän efter inresa från riskområde.

Landskapsregeringens beslut om begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under perioden 21 maj – 3 juni

Publicerad 20.5.2021 16:10

Meddelande om offentlig delgivning.

Stödordning för bortstädning av skrotfordon

Publicerad 7.5.2021 09:45

Meddelande om offentlig delgivning

Samrådsprocess för nya marina åtgärder 2022-2027

Publicerad 25.3.2021 10:18

Meddelande om offentlig delgivning.

Sidor

Publicerad 28.5.2018 kl. 09:16
Uppdaterad 28.5.2018 kl. 09:16