Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 8.11.2019 13:25

Meddelande om offentlig delgivning

Beslöts att begära anbud för fartygsförsäkringar för 2020 enligt anbudsförfrågan

Publicerad 1.11.2019 15:45

Detta meddelande, samt närmare information om jobbet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 1 november 2019.

Publicerad 30.10.2019 14:11

Meddelande om offentlig delgivning

Vägprojektering för infrastrukturprojekt i landskapet Åland.

Tidpunkt för publicering 30.10.2019

Publicerad 30.10.2019 08:00

Ålands landskapsregering beslöt den 24.10.2019 att utställa vägplan för byggande av etapp 2 av förbindelse mellan Sommarö och nytt färjfäste i Hastersboda, landsväg nr 700, sektion 0 - 3250, Föglö

Publicerad 25.10.2019 14:03

Meddelande om offentlig delgivning

Anbudsförfarande angående stöd för produktion av el för vindkraft

Publicerad 24.10.2019 16:00

Meddelande om offentlig delgivning

Valresultatet i lagtingsvalet 2019

Publicerad 16.10.2019 10:06

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling och rivning av gamla Marsunds bro

Tidpunkt för publicering 16.10-2019

Publicerad 10.10.2019 10:12

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av företagshälsovård

Publicerad 28.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018