Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 16.9.2019 15:20

Detta meddelande, samt närmare information om jobbet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 16 september 2019.

Publicerad 12.9.2019 08:00

Rösträttsregistret som gäller lagtings- och kommunalvalen den 20 oktober 2019 är nu upprättat. Rösträttsregistret är en förteckning över alla som har rösträtt i de kommande valen.

Publicerad 4.9.2019 08:23

Detta meddelande, samt närmare information om jobbet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 4 september.

Publicerad 22.8.2019 10:49

Detta meddelande, samt närmare information om jobbet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 22 augusti 2019.

Publicerad 22.8.2019 08:34

Detta meddelande, samt närmare information om jobbet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 22 augusti 2019.

Publicerad 16.8.2019 10:52

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av ramavtal omfattande sjömätnings- och planeringstjänster för åren 2019-2023.

Tidpunkt för publicering 16.8-19.9.2019.

Publicerad 28.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018