Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 1.12.2023 15:47

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 28.11.2023 15:59

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av eldriven skåpbil

Publicerad 27.11.2023 14:02

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 22.11.2023 15:12

Detta meddelande, samt närmare information om jobbet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 22 november 2023.

Publicerad 16.11.2023 16:57

Meddelande om offentlig delgivning

Beslöts att begära in anbud för inköp av kalciumklorid 2024-2027 + option 2028

Publicerad 7.11.2023 10:34

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 18.10.2023 13:55 | Uppdaterad 19.10.2023 11:09

Meddelande om offentlig delgivning

Av centralnämnden för lagtingsval fastställt valresultat i lagtingsvalet som förrättades den 15 oktober 2023. Besvärsanvisning bilägges. 

Publicerad 4.10.2022 10:03

Ett trafiktillstånd i Jomala lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil.

Publicerad 29.9.2022 12:00

Meddelande om offentlig delgivning
Tidpunkt för publicering: 29.9.2022 kl. 12.00. 

Publicerad 19.9.2022 12:00

Upphandling av Bränsle, leverans av motorbrännolja för fastigheter, fartyg och fordon samt diesel för fordon till Ålands landskapsregering, landskapets fastighetsverk samt Ålands sjösäk