Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 19.3.2019 15:30

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 15.3.2019 00:01

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling gällande snöröjning och halkbekämpning på fasta Åland och Vårdö 2019-2022 + option 2023.

Tidpunkt för publicering 15.3-18.4.2019.

Publicerad 15.3.2019 00:01

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av menförestrafik i södra Ålands skärgård 2019-2022.

Tidpunkt för publicering 15.3-9.5.2019.

Publicerad 7.3.2019 10:00

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 7.3.2019 10:00

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 18.2.2019 10:10

Meddelande om offentlig delgivning

Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037

Tidpunkt för publicering 5.12.2018 – 2.5.2019

Publicerad 14.2.2019 10:05

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av livsmedelstransporter från fasta Åland och Åbo till den åländska norra skärgården Brändö-Kumlinge 2019–2022.

Publicerad 24.1.2019 14:03

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av färjetrafik Hummelvik-Torsholma 2019-2024

Publicerad 28.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018