Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 21.5.2019 11:00

Detta meddelande, samt närmare information om jobbet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 21 maj 2019.

Publicerad 17.5.2019 13:40

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår ett vikariat till och med 1.4.2020 i arbetsavtal som vägunderhållsarbetare med stationeringsort på fasta Åland och Vårdö

Publicerad 17.5.2019 13:35

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår ett vikariat till och med 29.2.2020 i arbetsavtal som vägunderhållsarbetare med stationeringsort på Föglö, där arbete äv

Publicerad 16.5.2019 08:30

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av Färjetrafik Brändö-Kumlinge 2019-2023

Publicerad 13.5.2019 11:00

Detta meddelande, samt närmare information om jobbet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 13 maj 2019.

Publicerad 10.5.2019 08:15

Ålands landskapsregering beslöt den 9.5.2019 att utställa förslaget till vägplan för nybyggnad av bro över Brändöström samt ombyggnad av korsningen i Sanda längs landsväg nr 700 i Föglö kommun

Publicerad 28.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018