Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 16.1.2019 15:25

Detta meddelande, samt närmare information om jobben, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 16 januari 2019.

Publicerad 16.1.2019 15:08

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av tillverkning av landklaffar till Långnäs och Överö färjfästen.

Tidpunkt för publicering 16.1-14.2.2019

Publicerad 7.1.2019 09:00

Meddelande om offentlig delgivning

Tidpunkt för publicering: 7.1.2019 kl. 9.00

Publicerad 5.12.2018 13:35

Meddelande om offentlig delgivning

Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037

Tidpunkt för publicering 5.12.2018 – 3.4.2019

Publicerad 28.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018