Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 27.5.2024 15:40

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 27.5.2024 12:52

Meddelande om offentlig delgivning

Examensprov för behörighet att bedriva yrkesmässig trafik.

Publicerad 24.5.2024 09:45

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 22.5.2024 07:45


Meddelande om offentlig delgivning

Samråd gällande uppdateringar av Översvämningsdirektivet 2024

Publicerad 20.5.2024 16:44

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 20.5.2024 13:33

Meddelande om offentlig delgivning

Beslöts att begära in anbud för Ombyggnad av Enklinge och Lappo färjfäste

Publicerad 16.5.2024 12:39

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av Vägmärken och montagematerial för landskapets vägar 2024-2027 (2028)
 

Publicerad 15.5.2024 16:00 | Uppdaterad 15.5.2024 16:11

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 15.5.2024 15:23

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 10.5.2024 08:00

Meddelande om offentlig delgivning
Landskapsregeringen beslöt begära in anbud för stabiliseringsfräsning och grundförstärkning för ”Stabiliseringsfräsningar 2024, grupp 1”, för hela

Publicerad 2.5.2024 10:53

Meddelande om offentlig delgivning
Beslöts att begära in anbud för Färjetrafik Enklinge-Kumlinge 2025 - 2026 + option 2027 och 2028.
Anbudshandlingarna finns att hämta på landsk

Publicerad 29.9.2022 12:00

Meddelande om offentlig delgivning

Tidpunkt för publicering: 29.9.2022 kl. 12.00. 

Publicerad 19.9.2022 12:00

Upphandling av Bränsle, leverans av motorbrännolja för fastigheter, fartyg och fordon samt diesel för fordon till Ålands landskapsregering, landskapets fastighetsverk samt Ålands sjösäk