Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 20.1.2020 15:52 | Uppdaterad 22.1.2020 08:47

Ålands landskapsregerings miljöövervakning av vatten ingår i remissversionen av det övervakningsprogram för havsförvaltning som Finland har upprättat för åren 2020-2026.

Publicerad 16.1.2020 11:00 | Uppdaterad 17.1.2020 14:15

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 13.1.2020 14:00

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 10.1.2020 15:01

Detta meddelande, samt närmare information om jobbet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 9 januari 2020.

Publicerad 9.1.2020 09:02

Lagberedare vid lagberedningenLagberedare

Meddelande om offentlig delgivning.
 

Publicerad 9.1.2020 07:40

Lagberedare

Meddelande om offentlig delgivning.
 

Publicerad 20.12.2019 09:25

Meddelande om offentlig delgivning

Sidor

Publicerad 28.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018