Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 17.9.2018 13:10

Detta meddelande, samt närmare information om jobbet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 4 september 2018.

Publicerad 17.9.2018 13:05

Antikvarie i arkeologi

Meddelande om offentlig delgivning.
 

Publicerad 17.9.2018 13:00

Jurist

Meddelande om offentlig delgivning.
 

Publicerad 13.9.2018 15:09 | Uppdaterad 18.9.2018 14:14

Meddelande om offentlig delgivning

 

Publicerad 6.9.2018 12:25

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling förnyelsebar diesel i bulk 2019-2022

Tidpunkt för publicering 6.9.2018-12.10.2018

Publicerad 24.8.2018 11:00

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 28.5.2018
Uppdaterad 28.5.2018