Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Myndighetschef vid Lotteriinspektionen

Publicerad 16.9.2021 15:00

Meddelande om offentlig delgivning
Tidpunkt för publicering: 16.9.2021 kl. 15.00

Elektriker vid infrastrukturavdelningens verkstads och lagerenhet

Publicerad 15.9.2021 14:06

Meddelande om offentlig delgivning.

Lokalvårdare

Publicerad 10.9.2021 08:20

Meddelande om offentlig delgivning

Avdelningsjurist vid infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Publicerad 9.9.2021 13:45

Meddelande om offentlig delgivning.

PBL-ingenjör vid infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Publicerad 31.8.2021 08:20

Meddelande om offentlig delgivning.

Lagberedare vid lagberedningen

Publicerad 19.8.2021 10:30

Meddelande om offentlig delgivning.

Stödordning för bortstädning av skrotfordon

Publicerad 7.5.2021 09:45

Meddelande om offentlig delgivning

Stänga farled 2815 Bänö-Föglö båtrutt för allmän sjötrafik 250 m före och 250 m efter Brändöströmsbron

Publicerad 8.7.2020 08:20

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 28.5.2018 kl. 09:16
Uppdaterad 28.5.2018 kl. 09:16