Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Marknadsförare vid Alandica Shipping Academy (ASA)

Publicerad 21.1.2021 07:52

Meddelande om offentlig delgivning.

Specialsakkunnig i barnomsorg

Publicerad 20.1.2021 16:15

Meddelande om offentlig delgivning.

Anbud för projekteringstjänster för fartygs ombyggnader för tiden 2021-2022

Publicerad 15.1.2021 10:45

Meddelande om offentlig delgivning

Beslöts att begära in anbud för projekteringstjänster för fartygs ombyggnader för tiden 2021-2022.

Landskapsregeringens beslut om oförändrade begränsningar av offentliga tillställningar på Åland i januari

Publicerad 14.1.2021 15:00

Meddelande om offentlig delgivning.

Anbud på reparationsarbeten i Långnäs skärgårdshamn

Publicerad 11.1.2021 09:35

Meddelande om offentlig delgivning.

Beslöts att begära in anbud på reparationsarbeten i Långnäs skärgårdshamn.

Ålands landskapsregerings reviderade rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde

Publicerad 7.1.2021 16:00

Meddelande om offentlig delgivning

Byråchef vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Publicerad 29.12.2020 15:10

Meddelande om offentlig delgivning.

Energisamordnare vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Publicerad 29.12.2020 08:30

Meddelande om offentlig delgivning.
 

Begäran om utlåtande över förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogam för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland

Publicerad 21.12.2020 12:32

Begäran om utlåtande över förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogam för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland

Meddelande om offentlig delgivning

Landskapsregeringens beslut om strängare begränsningar av offentliga tillställningar på Åland under jul- och nyårshelgerna

Publicerad 17.12.2020 15:50

Meddelande om offentlig delgivning.

Sidor

Publicerad 28.5.2018 kl. 09:16
Uppdaterad 28.5.2018 kl. 09:16