Elektronisk anslagstavla

Det här är Ålands landskapsregerings allmänna förvaltnings elektroniska anslagstavla. Tillkännagivandena på anslagstavlan sker i enlighet med bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland. Allmänheten kan ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan och i de handlingar som hålls tillgängliga på webbplatsen också i landskapsregeringens lokaler i Självstyrelsegården på Strandgatan 37 i Mariehamn.

Publicerad 25.1.2023 16:25

Meddelande om offentlig delgivning

Beslöts att begära in anbud för Ramavtal-Konsulttjänster teknisk inspektion av konstbyggnader i trafiknätet 2023-2026.

Publicerad 25.1.2023 11:45

Meddelande om offentlig delgivning

Beslöts att begära in anbud för Utbyte av bro 34, Askörsbron i Brändö kommun.

Publicerad 23.1.2023 13:55

Beslöts att begära in anbud för eldriven representationsbil för passagerartransport.

Publicerad 18.1.2023 16:01

Meddelande om offentlig delgivning

Beslöts att begära in anbud för LED-armaturer till Ålands kulturhistoriska museum och Ålands konstmuseum.

Publicerad 17.1.2023 07:58

Beslöts att begära in anbud för M/S Skiftet dockning 2023

Publicerad 12.1.2023 08:56

Beslöts att begära in anbud för Skötsel av grönytor och planteringar inom landskapets vägområde 2023-2026

Publicerad 11.1.2023 14:34

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 11.1.2023 14:32

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 11.1.2023 14:29

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 11.1.2023 14:27

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 11.1.2023 14:25

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 11.1.2023 14:23

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 11.1.2023 14:20

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 11.1.2023 14:17

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 11.1.2023 14:09

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 11.1.2023 14:05

Meddelande om offentlig delgivning.

Publicerad 5.1.2023 08:50

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 1.12.2022 10:20

Meddelande om offentlig delgivning

Publicerad 4.10.2022 10:03

Ett trafiktillstånd i Jomala lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil.

Publicerad 29.9.2022 12:00

Meddelande om offentlig delgivning
Tidpunkt för publicering: 29.9.2022 kl. 12.00. 

Publicerad 19.9.2022 12:00

Upphandling av Bränsle, leverans av motorbrännolja för fastigheter, fartyg och fordon samt diesel för fordon till Ålands landskapsregering, landskapets fastighetsverk samt Ålands sjösäk