Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands kulturhistoriska museum

Den 12 augusti 2016 öppnades Ålands kulturhistoriska museum efter en omfattande renovering. Den permanenta kulturhistoriska utställningen har helt och hållet förnyats, och presenterar Ålands historia med hjälp av stark formgivning, scenografi och pedagogisk kronologi. 

Ålands historia har delats in i fem epoker; forntid, medeltid, stormaktstid, rysk tid och självstyrelsetid. Kulturhistoriska museet visar och berättar om hur människorna och samhället i alla tider influerats och påverkats i samspel med sin omvärld. Ålänningarna, som ett sjöfarande folk, kom tidigt i kontakt med fjärran länder och kulturer.

"Kulturhistoriska" utgör en del av Ålands museum, och är, tillsammans med Ålands konstmuseum, inrymt i Ålands museums byggnad i Mariehamn.  Genom Ålands museum har Kulturhistoriska tillgång till landskapsregeringens materiella och immateriella samlingar och arkiv. 

Ålands kulturhistoriska museums webbplats

Ålands kulturhistoriska museum på Facebook 

Publicerad 11.5.2015 kl. 15:09
Uppdaterad 3.3.2022 kl. 14:42