Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ansökning och anmälan

Här har Elsäkerhetsmyndigheten samlat blanketter som används vid ansökningar och anmälningar om elarbeten. Vissa blanketter är ifyllningsbara direkt på datorn, färdigifylld blankett skrivs ut och sänds via vanlig postgång till Ålands landskapsregering. Till en del blanketter hör också anvisningar.

Publicerad 8.5.2015 kl. 17:47
Uppdaterad 2.9.2020 kl. 15:45