Ansökning och anmälan

Här har Elsäkerhetsmyndigheten samlat blanketter som används vid ansökningar och anmälningar om elarbeten. Vissa blanketter är ifyllningsbara direkt på datorn, färdigifylld blankett skrivs ut och sänds via vanlig postgång till Ålands landskapsregering. Till en del blanketter hör också anvisningar.