Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. Syftet är att få tryggare, miljövänligare och högklassigare transporter. Genom utbildningen för yrkeskompetens får förarna ökad sakkunskap, vilket förbättrar transporternas och tjänsternas kvalitet och erbjuder förarna möjlighet att förbättra arbetarsäkerheten.

Ålands landskapsregering beviljar tillstånd att arrangera utbildning för grundläggande yrkeskompetens och fortbildning. Ålands gymnasium har tillstånd att arrangera den grundläggande utbildningen samt fortbildningen för yrkeskompetens och Ålands Näringslivs servicebolag Ab i samarbete med Ålands trafikskolor r.f. samt Gun Lindmans Hälso- och sjukvårdsservice Ab har tillstånd att arrangera fortbildning.

Det finns en broschyr med mer information om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, se bilaga.

Följande lagstiftning styr utbildningen för grundläggande yrkeskompetens och fortbildning för lastbils- och bussförare:

  • Landskapslag 2008:85 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
  • Landskapsförordning 2008:87 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
  • Landskapslag 2021/34 om ändring av landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
  • Landskapsförordning 2021/35 om ändring av landskapsförordningen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare