Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bostadsproduktion och hyresförhållanden

Bostadsproduktion

Du kan ladda ner en bildkavalkad över några bostäder som är finansierade med landskapsstöd, se Bilagor i rutan här intill.

Hyresförhållanden

Här finns material som berör hyresboendet på Åland. Innehållet kan användas av såväl hyresgäster som -värdar.

Hyreslagstiftningen hör till allmänna byrån vid infrastrukturavdelningens uppgifter. Åland har en egen hyreslag från och med 1.7.1999. För att underlätta skrivandet av hyresavtal har landskapsregeringen tagit fram ett standardavtal.

Hyresavtal (standardavtal) kan laddas ner här eller köpas hos bokhandlarna och landskapsregeringens registratur. Se Blanketter i rutan här intill. Ifyllningsanvisningar medföljer.

Publicerad 11.5.2015 kl. 09:40
Uppdaterad 20.2.2020 kl. 10:38