Bostadsproduktion och hyresförhållanden

Bostadsproduktion

Du kan ladda ner en bildkavalkad över några bostäder som är finansierade med landskapsstöd, se Bilagor i rutan här intill.

Hyresförhållanden

Här finns material som berör hyresboendet på Åland. Innehållet kan användas av såväl hyresgäster som -värdar.

Hyreslagstiftningen hör till allmänna byrån vid infrastrukturavdelningens uppgifter. Åland har en egen hyreslag från och med 1.7.1999. För att underlätta skrivandet av hyresavtal har landskapsregeringen tagit fram ett standardavtal.

Hyresavtal (standardavtal) kan laddas ner här eller köpas hos bokhandlarna och landskapsregeringens registratur. Se Blanketter i rutan här intill. Ifyllningsanvisningar medföljer.