Ny bro över Djurholmssund (bro nr.18), Brändö kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 11.6.2020 att fastställa vägplan för byggande av ny bro över Djurholmssund (bro nr 18), Brändö kommun.

Vägplanen fastställdes enligt med 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

ÅLR 2020/201.