Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kontakter med Sveriges regering

Kontakterna med den svenska regeringen har historiskt och i nutid alltid varit goda. Sveriges regering finns representerad på Åland genom den svenska generalkonsuln och Sveriges generalkonsulat.

I Sverige finns Ålands landskapsregerings kontor som administrerar kontakterna till svenska regeringskansliet och andra målgrupper i Sverige. Landskapsregeringen och Sveriges regering har regelbundna möten där gemensamma frågor diskuteras för att uppnå samordning och för att hitta lösningar på olika problem.

Genom Ålands svenskspråkighet så är bland annat kontakterna inom utbildning och media viktiga.

Mer information

Svenska regeringens webbplats

Sveriges generalkonsulat i Mariehamn

Publicerad 11.5.2015 kl. 17:21
Uppdaterad 29.12.2021 kl. 13:28