Kontakter med Sveriges regering

Kontakterna med den svenska regeringen har historiskt och i nutid alltid varit goda. Sveriges regering finns representerad på Åland genom den svenska generalkonsuln och Sveriges generalkonsulat.

I Sverige finns Ålands landskapsregerings kontor som administrerar kontakterna till svenska regeringskansliet och andra målgrupper i Sverige. Landskapsregeringen och Sveriges regering har regelbundna möten där gemensamma frågor diskuteras för att uppnå samordning och för att hitta lösningar på olika problem.

Genom Ålands svenskspråkighet så är bland annat kontakterna inom utbildning och media viktiga.

Mer information

Svenska regeringens webbplats

Sveriges generalkonsulat i Mariehamn