Ålands polismyndighet

Ålands polismyndighet är en självständig myndighet som underlyder Ålands landskapsregering. Polismyndigheten på Åland har samma uppgifter som den lokala polisen på andra ställen i Finland har.

Du hittar kontaktuppgifter och information på polisens webbplats.

Polisens webbplats