Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Attityd och trafik

Attityd- och trafikkursen är obligatorisk för de personer som har körkort med prövotid och gör sig skyldiga till ett icke alkoholrelaterat trafikbrott som leder till att körkortet omhändertas.

För att bli godkänd i kursen och få ett kursintyg krävs att man deltar i samtliga fyra lektioner.

Kursanmälan görs till Ålands landskapsregerings trafiksäkerhetskonsulent.

Kursavgift 120,00 € betalas innan kursen påbörjas.

Vid kurstillfället ska man kunna identifiera sig.

Kursintyg för genomförd och godkänd kurs utfärdas av landskapsregeringen.

För ny förarexamen, Fordonsmyndigheten:

  • Kursen ska vara genomförd och examinanden godkänd innan förarexamen får påbörjas.
  • Vid förarexamen enligt nedanstående paragraf (körkortslagen) krävs varken körkortstillstånd eller ansökan om körkort.
  • Examinanden ska uppvisa domslut eller annat dokument som visar att körförbudstid har gått ut samt kontrolleras i körkortsregistret så att inga flera brott skett under körförbudstiden.
  • Om körförbudstiden fortfarande är i kraft får inte förarexamen påbörjas.

Kontakta Fordonsmyndigheten för att boka in ny förarexamen.

Information och kontaktuppgifter på Fordonsmyndighetens webbplats

Lagstiftning

Publicerad 15.9.2016 kl. 12:43
Uppdaterad 7.3.2022 kl. 12:34