bil kör på höstväg

Attityd och trafik

Attityd- och trafikkursen är obligatorisk för de personer som har körkort med prövotid och gör sig skyldiga till ett icke alkoholrelaterat trafikbrott vilket leder till att körkortet omhändertas.

Kursanmälan görs till Ålands landskapsregerings trafiksäkerhetskonsulent.
Kursavgift 130,00 € betalas innan kursen påbörjas.
Kursintyg för genomförd och godkänd kurs utfärdas av landskapsregeringen.

Vem ska gå kursen?

Om du har körkort (A eller B) med prövotid och har gjort dig skyldig till någon av nedanstående körkortsgärningar (två gånger inom ett år) samt meddelats en körförbudstid av domstol eller polis

 • grovt äventyrande av trafiksäkerheten
 • smitning
 • brott mot bestämmelser om transport av farliga ämnen
 • olovlig körning eller under förutsättning att överträdelsen inte kan anses som ringa
 • kört mot rött
 • inte iakttagit stopplikt
 • kört om vid övergångsställe
 • brutit mot någon annan regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt

Hur anmäler jag mig till kursen och vad kostar den?

 • Kursanmälan görs till trafiksäkerhetskonsulenten.
  De uppgifter som behövs är ditt namn, personnummer, adress/epost och mobilnummer.
   
 • Kursen kostar 130 euro och betalas i förskott i Självstyrelsegårdens reception där din faktura finns efter att du har anmält dig. Kom ihåg att ta med kvittot till kursen så att du kan visa att du har betalat kursen.
   
 • Vid kurstillfället ska du kunna identifiera dig.

För att bli godkänd i kursen och få ett kursintyg krävs att man deltar i samtliga fyra lektioner.

Jag har gått kursen

Efter att du har gått kursen och blivit godkänd så meddelas polisens tillståndsmyndighet att du är godkänd.

Du ska sedan gå till tillståndsmyndigheten och där ansöka om nytt körkortstillstånd och därefter kontakta Fordonsmyndigheten för att göra en ny förarexamen.

OBS! Du kan inte få ett nytt körkortstillstånd om du fortfarande har körförbud.

Ny förarexamen (teori och praktik)

Kursen ska vara genomförd och godkänd samt att du ska ha ett giltigt körkortstillstånd innan förarexamen får påbörjas.

Kontakta Fordonsmyndigheten för att boka in ny förarexamen.


Information och kontaktuppgifter på Fordonsmyndighetens webbplats

Lagstiftning

Körkortslag (2015:88) för Åland 48 § 4 mom.

Landskapsförordning (2015:95) om förarutbildning 18 - 19 §§