Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Motorcykel

Motorcyklisten är den viktigaste faktorn vid MC-körning.

Det är ju självklart eftersom föraren alltid har huvudansvaret under färd. Det gäller motorcyklister i ännu högre grad än andra trafikanter. Det är mer krävande att köra en tvåhjuling jämfört med att köra en bil som har fyra hjul. MC-föraren måste undvika både att olyckor sker och minimera skaderisken eftersom trafikmiljön utgår från dem som åker personbil - inte oss som kör MC.

Motorcyklister är väl medvetna om riskerna kring att köra motorcykel och är lika måna om sin egen säkerhet som andra trafikanter. I Sverige finns en av världens största organisationer, Sveriges MotorCyklister, SMC. På deras hemsida finns information som rör allt som har med motorcyklism att göra.

Sveriges MotorCyklisters webbplats
Så här vårrustar du motorcykeln
Videoklipp och nyheter från SMC

Lagstiftning

Publicerad 31.3.2016 kl. 14:42
Uppdaterad 7.3.2022 kl. 12:36