Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Yrken med behörighetskrav

Enligt lagen om Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avses de personer som har rätt att utöva yrke (legitimerad yrkesutbildad person) eller tillstånd att utöva yrke(yrkesutbildad person som beviljats tillstånd) eller de personer som satstrådet avser med yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård (yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning).

Valvira beviljar rätt att utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person, tillstånd att utöva yrke eller rätt att använda yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning. Den som olovligen utövar ett yrke inom hälso- och sjukvården kan i Finland dömas till böter eller fängelsestraff.

För yrkesutbildade personer som arbetar med olika uppgifter inom socialvården finns också fastslaget särskilda behörighetsvillkor.

Behörighetskraven för att få anställning inom barnomsorgen på Åland bestäms i Landskapsförordning (2011:90) om behörighetskrav för personal anställd i daghem och fritidshem. Landskapsregeringen kan av särskilda skäl bevilja dispens från kraven. För denna tjänst tas en avgift enligt Ålands landskapsregerings beslut om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning, ÅFS (2016:46).

Publicerad 18.5.2015 kl. 15:45
Uppdaterad 29.11.2017 kl. 13:52