Yrken med behörighetskrav

Enligt lagen om Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avses de personer som har rätt att utöva yrke (legitimerad yrkesutbildad person) eller tillstånd att utöva yrke(yrkesutbildad person som beviljats tillstånd) eller de personer som satstrådet avser med yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård (yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning).

Valvira beviljar rätt att utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person, tillstånd att utöva yrke eller rätt att använda yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning. Den som olovligen utövar ett yrke inom hälso- och sjukvården kan i Finland dömas till böter eller fängelsestraff.

För yrkesutbildade personer som arbetar med olika uppgifter inom socialvården finns också fastslaget särskilda behörighetsvillkor.