Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Naturinventering pågår

Landskapsregeringen gör varje sommar utredningar över hotade arter och livsmiljöer på Åland för att sedan kunna skydda dessa så att de inte försvinner från Åland. På detta sätt försöker vi att bevara den biologiska mångfalden på Åland. Under år 2016 utreds flora och fauna inom flera naturreservat och en våtmarksutredning påbörjas.

Publicerad 14.3.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 14.3.2016 kl. 16:08