Vuxna och familjer

Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, planera och följa upp hälso- och sjukvårdsverksamheten och socialvården i landskapet. Den offentliga hälso- och sjukvården ordnas av Ålands hälso- och sjukvård och tjänster inom socialvården ordnas av kommunerna.

En viktig del av arbetet inom såväl hälso- och sjukvården som inom socialvården är förebyggande arbete. Här kan du läsa om landskapsregeringens, hälso- och sjukvårdens samt kommunernas uppdrag gällande den förebyggande verksamheten.

Här finns också information om kommunernas socialservice, och om stöd för dig som har en anhörig som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning och behöver omsorg. Du kan också läsa om t.ex. preventivmedelsmottagningen, tandkliniken samt hur du kommer i kontakt med beroendemottagningen och funktionsservice vid Kommunernas socialtjänst.