Stödmöjligheter

I flera kommuner finns särskilda stöd för ungdomsverksamhet. Kontakta din kommun för att få svar. Föreningslivet har olika möjligheter att söka stöd för sin verksamhet eller för ett särskilt projekt.

Åland

Landskapsomfattande ungdomsorganisationer och organisationer som bedriver ungdomsverksamhet kan söka understöd för sin ungdomsverksamhet.

Paf-stöd för verksamhet och specialprojekt (Verksamhetsstöd)

Finland

Svenska kulturfondens ungdomsstipendier riktar sig till ungdomar som initierar och förverkligar projekt som riktar sig till andra barn och unga. Avsikten är att uppmuntra nya initiativ och aktiva insatser och möjliggöra projekt som aktualiseras med kort varsel. Ett ungdomsstipendium kan vara högst 500 euro. Projektet ska ha finlandssvensk anknytning.

Läs om ungdomsstipendier på svenska kulturfondens webbplats

Norden

Nordiskt bidrag genom Nordiska ministerrådets barn och ungdomskommitté (NORDBUK) kan sökas av barn- och ungdomsorganisationer, nätverk och andra aktörer som arbetar med barn och ungdomar på såväl ett lokalt som nationellt och regionalt plan.

Stödet finns för att främja barn och ungdomars egen organisering, inflytande och deltagande i demokratiska processer samt att stärka den nordiska identiteten bland barn och ungdomar.

Läs om NORDBUK på Nordiska ministerrådets webbplats

Europa

Erasmus+ är Europeiska unionens utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram. Dess delprogram Youth in Action är avsett för ungdomssektorn. Målgruppen för Youth in Action är speciellt unga i åldern 13–30 år och ungdomsarbetare. Programmets olika funktioner främjar målgruppernas mobilitet, utvecklar samarbete inom ungdomssektorn och kvaliteten på ungdomsarbete samt stöder reformer av ungdomspolitiken.

Läs om Erasmus+ för ungdomssektorn på Utbildningsstyrelsens webbplats