Prideparaden

Övrigt

Övriga evenemang under jubileumsåret 2021

Datum

Program

Beskrivning

Arrangör

2021

     

2 mars

100 dagar kvar

100 dagar till den 9 juni 2021  

25 april

Ålands flaggas dag

Ålands flaggas dag infaller alltid den sista söndagen i april  

01 maj.2021 - 09 juni 2022

Minnenas trädgård

Vi vill utveckla trädgården till en vacker och rofylld plats, både för inspiration, kreativitet och eftertanke. En trädgård som vi kan använda oss av i vår verksamhet för att tillsammans med våra medlemmar och besökare öka medvetenheten och kunskapen gällande odling och trädgård. I trädgården vill vi förverkliga en ”Minnenas trädgård” med gamla perenner och en örtagård där vi odlar kryddväxter. I snickeriet skulle vi bygga holkar, holkarna skulle självfallet vara 100 till antalet för att återknyta till Åland 100. Vi planerar att använda oss av flera väggar runt om på 4H gården för att placera ut holkarna i flera s.k. holkträd.

Ålands 4H distrikt r.f.

5 juni 

Naturfestivalen

Mer information kommer

Ålands Natur & Miljö

7 juni - 13 augusti

Cajsa seglar för Åland100

Cajsa seglar för Åland100 för att stärka intresset för segling i bruksbåt som kulturarv bland ungdomar, att skapa en mötesplats för unga att diskutera Åland 100 år samt att generellt

uppmärksamma Åland 100 år i hamnar i skärgården.

SKUNK

9 juni

Jubileumsfrimärke

Den 9 juni inleds jubileumsåret för 100-årsfirandet av Ålands självstyrelse. Åland Post deltar förstås i firandet och årets frimärke visar vägen till självstyrelse, tolkad genom konstnären Jonas Wiléns öga och unika stil.

Åland Post

9 juni

Jubileumsmynt

Ulrika Kjeldsen vann designtävlingen med sitt bidrag VÅR VÄG och hennes design förverkligas som jubileumsmyntet Ålands självstyrelse 100 år – ett silvermynt med det

nominella värdet 20€. Viktiga symboler för den åländska kulturidentiteten är avbildat: gullvivan, segelfartyget, hjorten, fiskar, fåglar och midsommarkronan.
Finlands bank

9 juni

Blomstervandring i Nåtö naturreservat

Välkommen att fira självstyrelsedagen med en guidad blomstervandring i Nåtö naturreservat. Lövängarna i Nåtö naturreservat sköts som i gamla tider vilket har skapat ett vackert landskap med en artrik flora. Under vandringen bekantar vi oss med växterna på området. Tid: 9. Juni kl. 14.00. Samling vid parkeringsplatsen. Anmälan per telefon: 0457 342 4486. Max 25 personer.

Ålands guider r.f.

19 juni

Ekoguidning i naturreservat Stornäset

Följ med på ekoguidning i Ålands mäktigaste bokskog, se flerhundraåriga tallar och skyddsvärda biotoper och växtarter såsom bäckveronika, gul svärdslilja och fläckigt nyckelblomster. Ni kan också få syn på mindre hackspett och den hotade mnemosynefjärilen. Allt detta kan ni uppleva i Ålands nyaste naturreservat, Stornäset i Kastelholm. Guiden Peo Svarvar är biolog och auktoriserad Ålandsguide.

Ålands guider rf

24 juni

Nationernas förbunds beslut

Den 24 juni 2021 fattade Nationernas förbund i Genéve sitt beslut om självstyrelse för Åland  

27 juni

Ålandsöverenskommelsen

   

2 juli

Repslagning på Kobba klintar

 

Les Husell håller en kurs i repslagning i hamnen på Kobba Klintar. Rep finns i de åländska färgerna blått, rött och gult samt naturfiber. Man kan använda tre av dessa till sitt rep. Kursen hålls från klockan 12:00 till klockan 17:00 om intresse finns kommer flera kurstillfällen att arrangeras. Kursen har inget fastställt pris men en sparbössa finns där deltagarna får lägga vad de tycker att kursen var värd.

Kobba Klintars Vänner

6, 13, 20 och 27 juli

Vi firar Åland 100 år!

Vi firar Åland 100 år tisdagkvällar i juli 2021 på Kumlinge kulturcentrum kl. 18.00. Varje tisdag har sitt eget tema: dans, lokalhistoria, sång och berättelser från bybornas liv från förr. Välkommen med!

Kumlinge byalag

22 - 25 juli

Sail Åland

Nu inleds omformningen av evenemanget. Arrangörsgruppen ser att det finns goda möjligheter att fortfarande få hit de finländska fartyg som hade anmält sig till Tall Ships Races. Dessutom kommer man att marknadsföra festhelgen via båtklubbar och i olika digitala forum.

Mariehamns stad

24 juli

Sjösättning av Alanta

Film från sjösättningen

Föreningens mål är att färdigställa jakten till planerad sjösättning sommaren 2021 under Tall Ships races. Segeljaktsföreningen Alanta r.f.

Juli

100 naturpärlor

För att samla information om 100 naturpärlor på Åland, platser som är värda att besöka för den naturintresserade. Vill inspirera att ta del av och

lära sig mer om platserna som presenteras i anslutning till en karta på föreningens hemsida. En kampanj uppmärksammar platserna. Guidade turer ordnas till valda plaster.
Ålands natur och miljö

11,14, 25, 28 augusti

4 september

Lemland runt

Lemland runt, guidad busstur i Lemland med fokus på sjöfart och historia. Vi får ta del av lokalguiders berättelser om viktiga platser, personer och händelser i

Lemland där sjöfarten är den röda tråden. Under andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet var nästan alla i Lemland involverade i sjöfarten på något sätt,

vilket satte sina spår i människorna och platserna.
Skeppargården Pellas

23 - 29 augusti

Åland Pride 2021 - Åland 100 ur ett queerhistoriskt perspektiv

Regnbågsfyren rf utlyser ÅLAND PRIDE 2021 23-29 augusti, temat är Åland 100 ur ett queerhistoriskt perspektiv. Lördag 28 augusti går paraden från torget till Pommerns kaj i västra hamnen. Genom att stödja Åland Pride är våra stolta samarbetspartners delaktiga i arbetet för ett HBTQIA-sensitivt Åland. Företagen, arbetsplatserna, föreningarna och organisationerna synliggör att inkludering är en självklarhet och att de bemöter sina kunder, klienter, brukare och anställda med respekt och kunskap. Åland Pride är hela Ålands angelägenhet!

Regnbågsfyren rf med samarbetspartners

Läsåret 2021 - 2022

Åland genom tiderna

Temahelheten kallar vi Åland genom tiderna. Vi erbjuder temat under läsåret 2021-2022 till elever i åk 4-6 i alla åländska skolor. Naturskoldagen sker utomhus i skolans närmiljö, innehållet är praktiskt lärande där elevernas egna upplevelser och sinnesintryck är i fokus . Under naturskoldagen får eleverna pröva på olika tekniker och få en inblick i hur människorna levt på Åland under olika tider. Genom lekar och roliga aktiviteter utmanas även elevernas samarbetsförmåga. Temat är ett heldagstema och kommer senare att lanseras i alla Natur och miljös naturskolor, belägna i Vasa ,Nyland, och Åbo. Syftet är att komplettera skolornas undervisning och sprida kunskap om Åland i övriga svenskfinland. Styrdokumentet för undervisningen är landskapet Ålands läroplan för grundskolan.

Ålands naturskola

September

Specialutgåva 2 Euros mynt

Mer information kommer Finlands bank

Hösten

Mitt avtryck

Tema för skolåret  

17 - 19 september

Skördefesten

Skördefesten är höstens höjdpunkt på Åland och den åländska matkulturens motor och bultande hjärta. Lär dig om livet på landet, handla direkt från producenterna

och ät fantastiskt god mat baserad på lokala och säsongsbaserade råvaror
Skördefestens vänner r.f.

Hösten

Information till finska skolor

  Hanaholmens kulturcentrum

20-23 oktober

Ljusshow - Historien i nytt ljus

För att fira 100 år som ”Fredens öar” arrangeras ett ljus- och ljudspel med historiska förtecken mitt i Mariehamn. Platsen där det hela äger rum är på torget och lagtingets nya vita västra fasad där en filmslinga om ca 5 minuter visar avsnitt ur den 100-åriga självstyrelsehistorien. Ljuseffekter kommer också att kunna ses i Självstyrelseparken framför Självstyrelsegården. Premiären är onsdag den 20 oktober kl. 22.30 varefter man kan se ljusshowen under dygnets mörka timmar fram till 8.30 på torsdagen. Därefter visas showen dagligen mellan kl. 19.00-8.30 med avslutning på lördag den 23 oktober kl. 23.30.

Ålands lagting och Åland 100

6 november

Svenska dagen

Mer information kommer Svenska Finlands folkting

20 november

Barnkonventionsdagen

   

13 december

Ålands lucia

  Folkhälsan

31 december

Välgörenhetsinsamling

Mer information kommer  

2022

 

   

8-9 januari

Hackathon

Vid årssiftet samlas åländska ungdomar mellan 15 till 25 år för att medverka i hackathonet ”Silicon Islands by Kodarklubben” där Åland 100 finns med som tema. Med hjälp av ungdomarnas egna kunskaper inom programmering, design, agila metoder och kreativitet ska de, uppdelade i teams, praktiskt försöka lösa ett gemensamt problem. Mentorer kommer vara på plats som stöd. I slutet av hackathonet presenteras de olika lösningarna i form av mjukvarulösningar som t.ex. appar eller webbsidor och en jury väljer ut de bästa förslagen som sedan vinner priser.

Kodarklubben

2 mars

100 dagar före

100 dagar fram till den 9 juni 2022  

24 april

Ålands flaggas dag

Ålands flaggas dag firas alltid sista söndagen i april  

8 maj

Första valet till landstinget

100 år sedan det första valet till Ålands parlament  

9 - 12 juni

Åland 100 år

100 år sedan Åland fick sin självsstyrelse den 9 juni 1922  

9 juni 

Jubileumsfrimärke

Mer informstion kommer Åland Post

9 juni

Utdelning av 100-års medalj

Ålands självstyrelses 100 års jubileumsmedalj tilldelas 100 personer verksamma i eller utanför landskapet som erkänsla för deras framgångsrika och engagerade sätt på

ett särskilt sätt bidragit till det åländska självstyrelsebygget eller på något annat särskilt sätt varit verksamma till gagn för Åland eller på ett sätt som särskilt synliggjort Åland.

Medaljen ska bäras till högtidsdräkt vid högtidliga tillfällen.
 

10 juni 

Barn och ungdomarnas dag

Mer information kommer  

11 juni

Föreningarnas och företagens aktivitetsdag

Mer information kommer  

12 juni

Gudstjänst och blomnedläggelse

Mer information kommer  

15 - 20 augusti

Åland 100: Åland Calling: Come Home to Your Roots – Share and Connect with Us

En inbjudan till alla ålandsättlingar och ålandsvänner världen över att i emigrant- och släktforskningens tecken sammanstråla, träffas, medverka, uppleva Åland och – hoppas vi – återknyta banden med släkten på Åland. (simultantolkning: svenska – engelska – svenska)

Ålands Emigrantinstitut

17 - 22 augusti

Landskapsregeringen

100 år

"Åland calling - Come home to your roots"

Mer information kommer