Ny farled Mellanholm, Föglö kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 13 juni 2019 att delge farledsplan för anläggande av en ny farled för skärgårdstrafik mellan befintlig farled 2800 Brändön-Järsö, öster om Skötskär och nytt färjfäste på Mellanholm, Föglö kommun. Farledsplanen delges berörda fastighetsägare och allmänheten inför fastställande enligt med förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland, 9. kap. 49 §.

ÅLR 2019/4870