Gång- och cykelväg Frebbenby - Marsund, Hammarlands kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 29.4.2021 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, Frebbenby - Marsund, i Hammarlands kommun.

Vägplanen fastställdes enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

ÅLR 2020/6438.