Regeringsprogrammet: För ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland

Regeringsprogrammet för lantrådet Katrin Sjögrens regering lämnades som ett meddelande till Ålands lagting den 11.12.2023.

Regeringsprogrammet i sin helhet finns som bilaga.

Ålands läge i Östersjön, vår självstyrelse och demilitarisering gör oss världsunika. En hög sysselsättningsgrad och fortsatt inflyttning skapar möjligheter att utveckla samhället i en positiv riktning. Åland har många och växande företag med potential att erövra och bli framgångsrika inom nya marknader. I landskapet finns aktiva medborgare, som är friska och lever länge i jämförelse med andra platser. Civilsamhället står starkt, med ett samhällsengagemang utöver det vanliga. Åland har ingen skuldsättning på självstyrelsenivå som tynger vår framtidstro, även om det ekonomiska läget kräver åtgärder och serviceproduktion till lägre kostnad.

Med detta som grund har Åland goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Förändringarna i klimatet, den globala uppvärmningen och dess effekter, krig och konflikter påverkar också Åland. Vi måste stå redo att agera på olikartade och utmanande situationer, sådana som kan uppstå snabbt eller vara långsamt verkande.

Med basen i kunskap och teknik ska landskapsregeringen göra sitt yttersta för att framtidssäkra vårt samhälle då det gäller kommunikationer, infrastruktur, välfärd samt beredskap att möta situationer skapade av klimatförändringar eller yttre påverkan.

Vårt mål är att inte bara verka inom ramen för denna mandatperiod, utan att långsiktigt skapa stabilitet. Vi vill framtidssäkra tillgången på vård och omsorg genom rekrytering och utbildning. Vi ska investera i trygga, moderna miljöanpassade transporter, säkra välfärden på en hög nordisk nivå och förverkliga hållbarhetsagendans mål för ett blomstrande Åland. Detta kräver insatser. Inom flera områden krävs ny och reformerad lagstiftning som tillförsäkrar ålänningarna en rättssäker och trygg vardag. De ekonomiska ramarna ställer krav på nya arbetssätt och kreativa lösningar.

Miljön, havet och den livskvalitet som närheten till naturen ger oss är ovärderlig. Rent vatten och frisk miljö stärker Ålands attraktionskraft i konkurrens med andra länder, öar och orter. I kampen för ökad inflyttning, mer kompetens och fler ålänningar behöver vi vara konkurrenskraftiga då det gäller en välfungerande välfärd med högklassig skola och barnomsorg. Åland ska vara öppet och inbjudande för både besökare och nya ålänningar.

I den gröna omställningen ser vi möjligheter för Åland att vara i framkant och skapa nya arbetsplatser och affärsmöjligheter som både ekonomiskt och miljömässigt kan stärka vårt landskap och vår självstyrelse.