Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands musikinstitut

Ålands musikinstituts (ÅMI) uppgift är att ordna undervisning i musik och dans för barn och ungdomar på institutnivå. Studierna är så kallade basstudier som ger grundläggande kunskaper i musik eller dans för fortsatta studier vid konservatorium eller musikhögskola. Verksamheten ska ge färdigheter för ett mångsidigt utövande samt förberedande kunskaper för en yrkesutbildning inom respektive område.

På vuxenavdelningen ordnas undervisning för den som på grund av ålder inte är berättigad att studera på grundnivå.

Ålands musikinstituts webbplats

Publicerad 15.5.2015 kl. 13:21
Uppdaterad 21.5.2015 kl. 13:39