Ålands musikinstitut

Ålands musikinstituts (ÅMI) uppgift är att ordna undervisning i musik och dans för barn och ungdomar på institutnivå. Studierna är så kallade basstudier som ger grundläggande kunskaper i musik eller dans för fortsatta studier vid konservatorium eller musikhögskola. Verksamheten ska ge färdigheter för ett mångsidigt utövande samt förberedande kunskaper för en yrkesutbildning inom respektive område.

På vuxenavdelningen ordnas undervisning för den som på grund av ålder inte är berättigad att studera på grundnivå.

Ålands musikinstituts webbplats