Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Seminarier - 2022

12 januari

Seminarium - Hur kan vi inspireras av livsstilen på Åland, FRAMFLYTTAT - NYTT DATUM MEDDELAS SENARE

En stor del av den gröna omställningen sker också i privata hem. Men det vi vet är att vi i Norden har en lång väg att gå vad gäller privat konsumtion och hållbar livsstil. Samtidigt har det visat sig under pandemin att fler familjer flyttar ut till glesbygd. Närmare naturen, närmare där maten växer, mindre enheter och möjlighet till att jobba på distans med färre resor. Vi har också vant oss att ”hemestra”. Viljan att göra hållbara val finns helt tydligt, men hur får vi alla med? Nordiska ministerrådet har precis kommit ut med en lista på rekommenderade val för privata personer att göra. Men, hur kan ett samhälle stötta upp med hållbara processer för alla bitar i en hållbar vardag? Vad är då en hållbar livsstil - vad kan den bestå av? Och hur mycket spelar kultur och delaktighet roll för att få alla med? Och vad kan vi lära oss av organisationer som jobbar med dialog i Norden?
Arrangör: Åland 100, Norden i Fokus Sverige, Nordens institut på Åland

30 mars     

Kastelholmssamtalen, Kasteholms slott          

Samtalen hålls alltid i anslutning till Ålands demilitariseringsdag, som är den 30 mars under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen.. Kastelholmssamtalen vill lyfta fram ett fredsperspektiv genom att identifiera och diskutera lösningar och möjligheter till fredlig samexistens mellan människor, länder och regioner.
Arrangör: Ålands fredsinstitut

12 maj          

Sjöfartens dag, Alandica Kultur och kongress

Endagars evenemanget erbjuder ett utmärkt tillfälle att träffa branschfolk och att marknadsföra varor och tjänster samtidigt som man kan delta vid föreläsningar och seminarier inom aktuella ämnen inom sjöfart.
Arrangör: Ålands sjöfart r.f.

15 - 20 augusti                     

Åland 100: Åland Calling: Come Home to Your Roots – Share and Connect with Us         

En inbjudan till alla ålandsättlingar och ålandsvänner världen över att i emigrant- och släktforskningens tecken sammanstråla, träffas, medverka, uppleva Åland och – hoppas vi – återknyta banden med släkten på Åland. (simultantolkning: svenska – engelska – svenska)               
Arrangör: Ålands Emigrantinstitut

Publicerad 29.11.2021 kl. 13:52
Uppdaterad 4.1.2022 kl. 15:41