Rådet för personer med funktionsnedsättning

Rådet för personer med funktionsnedsättning ska verka för att personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att delta och påverka planering, beredning och uppföljning inom olika verksamheter i frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning, för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som målgruppen behöver.

Rådet för personer med funktionsnedsättning utgör ett organ för samråd för frågor som är av betydelse för personer med funktionsnedsättning och för ömsesidig information mellan parterna företrädda i rådet.

Rådet ska ge personer med funktionsnedsättning och de organisationer som företräder dem möjlighet att tillföra kunskap och erfarenhet ur ett brukarperspektiv som sedan kan nyttjas i planering, utveckling av tjänster och verksamheter både till utformning och innehåll. 

Som bilaga hittar du det sammansatta rådet och reglemente för rådet för personer med funktionsnedsättning.