Ålands självstyrelse i utveckling

I september år 2013 tillsatte statsrådet i samarbete med landskapsregeringen en parlamentarisk kommitté för att reformera självstyrelselagen för Åland. I kommittén ingår representanter för alla riksdagpartier och alla lagtingsgrupper. Kommittén leds av ett presidium med president Tarja Halonen som ordförande och riksdagsrådet Gunnar Jansson samt direktören Teija Tiilikainen som viceordföranden.

Kommittén överlämnade ett delbetänkande till justitieministern den 28 januari 2015. Delbetänkandet innehåller allmänna principer och riktlinjer för det fortsatta lagberedningsarbetet. Arbetet fortsätter nu i kommittén som bistås av en lagberedningsgrupp med tjänstemän från landskapsregeringen och justitieministeriet samt en utredningsgrupp för finansiella frågor med tjänstemän från landskapsregeringen, finansministeriet, skatteförvaltningen och justitieministeriet.

Efter riksdagsvalet i april 2015 och lagtingsvalet i oktober 2015 ersattes några kommittémedlemmar av nya representanter för partigrupperna i riksdagen och lagtinget.

Ett slutbetänkande i form av en regeringsproposition ska överlämnas till justitieministern senast den 30 april 2017.

Kommitténs medlemmar

Presidiet

 • President Tarja Halonen
 • Riksdagsråd Gunnar Jansson
 • Direktör Teija Tiilikainen

Kommittémedlemmar

(uppdaterat efter valen till riksdag och lagting år 2015)

 • Vicetalman Viveka Eriksson
 • Riksdagsledamotsassistent Mia Haglund
 • Riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson
 • Vicehäradshövding Christer Jansson
 • Lagtingsledamot Harry Jansson
 • Dipl.ekon. Roger Jansson
 • Lagtingsledamot Axel Jonsson
 • Riksdagsledamot Heli Järvinen
 • Pol.dr. Jouko Jääskeläinen
 • Riksdagsledamot Ilkka Kantola
 • Riksdagsledamot Markus Lohi
 • Vice häradshövding Kimmo Sasi
 • Pol.mag. Barbro Sundback
 • Riksdagsledamot Leena Meri

Tjänstemän

Lagberedningsgruppen

 • Generalsekreterare, lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam
 • Lagberedningschefen Lars Karlsson
 • Autonomilagsutvecklare/lagberedare Marine Holm-Johansson
 • Jur.lic. Sten Palmgren, ordförande

Utredningsgruppen för finansiella frågor

 • Förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson
 • Lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam
 • Avdelningsjuristen Ida Hellgren
 • Autonomilagsutvecklare/lagberedare Marine Holm-Johansson
 • Lagstiftningsrådet Marianne Malmgrén, ordförande
 • Budgetrådet Petri Syrjänen