Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Hälso- och sjukvård

Allmänt

Hälso- och sjukvården i landskapet omfattar hälsofrämjande verksamhet, mödrarådgivning, barnrådgivning, primärvården på hälsocentralerna och den specialiserade sjukvården på sjukhuset. Den offentliga hälso- och sjukvården tillhandahålls av Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

ÅHS webbplats

Styrning och övervakning

ÅHS är underställd landskapsregeringen. Landskapsregeringen sköter om den allmänna styrningen och övervakningen av hälso- och sjukvården på Åland.

Publicerad 18.5.2015 kl. 12:52
Uppdaterad 20.11.2015 kl. 14:45