Hälso- och sjukvård

Allmänt

Hälso- och sjukvården i landskapet omfattar hälsofrämjande verksamhet, mödrarådgivning, barnrådgivning, primärvården på hälsocentralerna och den specialiserade sjukvården på sjukhuset. Den offentliga hälso- och sjukvården tillhandahålls av Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

ÅHS webbplats

Styrning och övervakning

ÅHS är underställd landskapsregeringen. Landskapsregeringen sköter om den allmänna styrningen och övervakningen av hälso- och sjukvården på Åland.