Bild på bingobollar i färgerna gult, grönt, blått och brunt.

Lotterier och penningspel

Här hittar du information gällande:

 • Lagar och lagstiftning
 • Penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Lotterier
 • Varulotteri, ansökan om tillstånd (digitalt formulär)
 • Redovisning av varulotterier (digitalt formulär)
 • Penninginsamlingar
 • Tillsyn och klagomål 
 • Klagomål mot lotterianordnare (digitalt formulär)
 • Ålands spelhistoria
 • Vanliga frågor

Landskapsregeringen ansvarar för att lotterier och spel följer lagen

Från den 1 januari 2024 hanteras lotteritillsyn och tillsyn av penningtvätt inom spelsektorn av landskapsregeringen enligt 5a § i landskapslagen (1966:10) om lotterier. Tidigare hanterades tillsynen av Lotteriinspektionen som har upphört vara en egen myndighet efter att landskapslagen (2016:10) om Lotteriinspektionen har upphävts. Landskapsregeringen har enbart rätt att utöva tillsyn över åländska lotterier som omfattas av landskapslagen om lotterier.

Landskapsregeringen har även följande uppgifter enligt landskapslagen om lotterier:

 • följa den allmänna utvecklingen inom verksamhetsområden som lotterilagen reglerar
 • informera och ge anvisningar och råd för verksamheter som regleras av lotterilagen och relaterade författningar
 • arbeta preventivt genom att ta initiativ till nödvändiga förbättringar inom dessa områden.

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Enligt 1 § 1 mom. republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (FFS 500/2018) (penningtvättslagen) har Åland tillsynsbehörighet enligt 7 kap. lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (FFS 444/2017) när det gäller penningspelssammanslutningar som avses i Ålands landskapslagstiftning samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar deltagaravgifter och deltagaranmälningar för penningspel som tillhandahålls av dessa penningspelssammanslutningar.

Notera att kontakter gällande frågor eller anmälningar om misstankar ska delges landskapsregeringen

Lotterier

För att anordna lotterier behövs tillstånd av landskapsregeringen.

Endast en i landet registrerad förening, stiftelse eller samfund får anordna lotterier. Syftet med ett lotteri ska vara att samla medel för välgörenhet eller annat ideellt ändamål. Privatpersoner får således inte ordna lotterier.

Du behöver inte tillstånd om lottförsäljningen och dragningen sker vid samma tillfälle och man inte räknar med att få in mer än 2000 euro (så kallat snabblotteri). Tillstånd behövs inte heller om en sammanslutning internt anordnar ett lotteri t.ex. vid ett föreningsmöte då inga andra har tillträde till lokalen.

Lotterier där vinsterna utgörs av pengar får anordnas endast av Ålands penningautomatförening.

Bestämmelserna om lotterier ingår i landskapslagen om lotterier. 

Varulotteri, ansökan om tillstånd 

För ansökan om lotteritillstånd som görs till landskapsregeringen finns en särskild blankett som tillhandahålls av rättsserviceenheten. Ansökan kan även göras elektroniskt. Se under rubriken Blanketter här intill.

I ansökan ska du uppge:

 • föreningens namn
 • adress och kontaktuppgifter
 • antal lotter som ska säljas
 • lottens pris och det belopp man sammanlagt räknar med att få in samt ändamålet för lotteriet
 • kopia av det protokoll från föreningens styrelsemöte där man beslutat att ordna ett lotteri.

Avgiften för ansökan om lotteritillstånd är 43 euro. Handläggningstiden för en ansökan är ca en månad.

Redovisning av varulotterier

Redovisningen av föranstaltat lotteri bör inom fem månader från det att lotteritillståndet upphört att gälla inlämnas till landskapsregeringen.

Se digitalt formulär till höger i kolumnen.

Penninginsamlingar

På den här sidan kan du läsa mer om penninginsamlingar:
 Penninginsamlingar | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Lotterilagstiftning

På den här sidan hittar du landskapslagar och förordningar som innehåller bestämmelser angående lotterier:
Lotterilagstiftning Åland | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Tillsyn och klagomål

Läs mer om tips och klagomål i det här dokumentet:
Tillsyn och klagomål | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Ålands spelhistoria

Läs mer på länken om hur Ålands spelhistoria började i det här dokumentet:
Ålands spelhistoria | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Frågor om tillstånd för penningspel och lotterier

Läs mer på länken gällande frågor och svar:
Frågor om tillstånd för penningspel och lotterier | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)