Konsumentsäkerhet

Lagstiftning om konsumentsäkerhet

Åland har så kallad blankettlagstiftning gällande konsumentsäkerhet. Detta betyder att vi har en åländsk lag som stadgar att man följer vissa rikslagar och riksförfattningar inom produkt- och konsumentsäkerhetsområdet.

Den åländska lagen hittar du genom att välja ämnesområdet Åländsk lagstiftning på den här webbplatsen. Rikslagarna som den åländska lagen hänvisar till hittar du på webbplatsen finlex.

Landskapslag (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet

Konsumentsäkerhetstillsyn

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet sköter vissa delar av konsumentsäkerhetstillsynen på Åland.

ÅMHM:s webbplats