Djurskydd

Djurskydd handlar om att främja djurs hälsa och välbefinnande samt skydda djur från lidande. Djurskyddet är reglerat genom djurskyddslagstiftningen.

Landskapsregeringen har övergripande ansvar och leder verkställandet och efterföljandet av djurskyddslagstiftningen.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utövar tillsyn i enlighet med djurskyddslagstiftningen. Om du misstänker att ett djur behandlas på ett sätt som strider mot djurskyddsbestämmelserna kan du anmäla det till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) via deras hemsida:
http://www.amhm.ax/

Landskapsregeringen handlägger ärenden om verksamhetstillstånd och projektgodkännande för verksamhetsutövare som vill använda djur för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål. Ålands projektgodkännandenämnd (ÅPGN) beslutar om projektgodkännande. Se mer information på Ålands projektgodkännandenämnds sida: 
Ålands projektgodkännandenämnd | Ålands landskapsregering (regeringen.ax)

Lagstiftning som innehåller bestämmelser om djurskydd