Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Djurskydd

Djurskydd handlar om att främja djurs hälsa och välbefinnande samt skydda djur från lidande. Djurskyddet är reglerat genom djurskyddslagstiftningen.

Landskapsregeringen har övergripande ansvar och leder verkställandet och efterföljandet av djurskyddslagstiftningen.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utövar tillsyn i enlighet med djurskyddslagstiftningen. Om du misstänker att ett djur behandlas på ett sätt som strider mot djurskyddsbestämmelserna kan du anmäla det till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

ÅMHM:s webbplats

Publicerad 15.3.2016 kl. 00:00
Uppdaterad 15.3.2016 kl. 13:14