Djurskydd

Djurskydd handlar om att främja djurs hälsa och välbefinnande samt skydda djur från lidande. Djurskyddet är reglerat genom djurskyddslagstiftningen.

Landskapsregeringen har övergripande ansvar och leder verkställandet och efterföljandet av djurskyddslagstiftningen.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utövar tillsyn i enlighet med djurskyddslagstiftningen. Om du misstänker att ett djur behandlas på ett sätt som strider mot djurskyddsbestämmelserna kan du anmäla det till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM).

ÅMHM:s webbplats