Djurens välbefinnande

Ersättning för djurens välbefinnande

Ersättning för djurens välbefinnande kan beviljas en jordbrukare som ingår ett åtagande om att genomföra minst en åtgärd som främjar djurens välbefinnande. Åtgärderna kan gälla nötkreatur, får och getter. När du ansöker om ersättning för djurens välbefinnande förbinder du dig att följa vissa villkor under hela åtagandeperioden som utgörs av ett kalenderår 1.1 – 31.12. Villkoren som du ska följa är beroende av vilka djurslag du har och vilka åtgärder du väljer. Ersättning kan beviljas för ett djur som från och med början av åtagandeperioden har identifierats och registrerats enligt gällande regler och som finns på den angivna hållandeplatsen. Målsättningen med åtgärden är att öka djurens välbefinnande, hälsovård och biosäkerheten och att minska användningen av antibiotika i djurproduktionen.

Information om djurens välbefinnande finns på stöd.ax.

Aktuella ansökningstider i Vipu

Stöd för djurens välbefinnande 9.1.- 2.2.2023.

Stöd för ursprungsraser, nötkreatur och får 13.2. - 2.3.2023.

EU:s djurbidrag 9.1.- 24.1.2023. Mer information fås från kommunernas lantbrukssekreterare.

Informationstillfälle om djurstöd

Inspelning från informationstillfället