Äldre

Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, planera och följa upp äldreomsorgen, som är en del av socialvården. Tjänsterna inom äldreomsorgen sköts enligt lag av kommunerna. Här hittar du en översikt över olika tjänster som erbjuds. Om du själv eller någon av dina anhöriga behöver få hjälp och stöd ska du kontakta hemkommunen.

Här finns också information om tandvården vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), Kommunernas socialtjänst (KST) och folkhälsan och vad de kan erbjuda för äldre.