Äldre

Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, planera och följa upp äldreomsorgen, som är en del av socialvården. Tjänsterna inom äldreomsorgen sköts enligt lag av kommunerna. Här hittar du en översikt över olika tjänster som erbjuds. Om du själv eller någon av dina anhöriga behöver få hjälp och stöd ska du kontakta hemkommunen.

Här finns också information om tandvården vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), Kommunernas socialtjänst (KST) och folkhälsan och vad de kan erbjuda för äldre.

Äldrepolitiskt program 2023–2030

Landskapsregeringen har antagit ett program för äldrepolitiken 2023–2030 och ett separat åtgärdsprogram 2024–2027. 

Det äldrepolitiska programmet Ett äldrevänligt Åland 2023–2030 är det första i sitt slag för Åland, och anger riktningen för äldrepolitiken de kommande åren. Programmet antogs av landskapsregeringen 31.8.2023. 

Den övergripande visionen är ett åldersvänligt och inkluderande åländskt samhälle, där alla kan delta på lika villkor, leva sitt liv som individen själv önskar och leva så självständigt som möjligt. Det äldrepolitiska programmet bygger på åtta målsättningar, vilka ska vara uppfyllda när programperioden tar slut 2030. 

Det äldrepolitiska programmet hittar du under "Bilagor" här intill.

Lättläst version av äldrepolitiskt program

Det äldrepolitiska programmet finns även i en lättläst version.

Lättläst version av programmet hittar du under "Bilagor" här intill.

Åtgärdsprogram för äldrepolitiken 2024–2027

Baserat på de politiska målsättningarna har 40 åtgärder tagits fram och samlats i ett åtgärdsprogram, vilket gäller 2024–2027. Åtgärdsprogrammet antogs av landskapsregeringen 13.2.2024.

Åtgärdsprogrammet för äldrepolitiken 2024–2027 hittar du under "Bilagor" här intill.