Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Äldre

Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, planera och följa upp äldreomsorgen, som är en del av socialvården. Tjänsterna inom äldreomsorgen sköts enligt lag av kommunerna. Här hittar du en översikt över olika tjänster som erbjuds. Om du själv eller någon av dina anhöriga behöver få hjälp och stöd ska du kontakta hemkommunen.

Här finns också information om tandvården vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), Kommunernas socialtjänst (KST) och folkhälsan och vad de kan erbjuda för äldre.

Publicerad 18.5.2015 kl. 16:14
Uppdaterad 30.9.2021 kl. 14:47