Äldre

Ålands landskapsregering har det övergripande ansvaret för att leda, utveckla, planera och följa upp äldreomsorgen, som är en del av socialvården. Tjänsterna inom äldreomsorgen sköts enligt lag av kommunerna. Här hittar du en översikt över olika tjänster som erbjuds. Om du själv eller någon av dina anhöriga behöver få hjälp och stöd ska du kontakta hemkommunen.

Här finns också information om tandvårdskliniken, alkohol- och drogmottagningen, folkhälsan och omsorgsförbundet och vad de kan erbjuda för äldre.

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 22.9.2016