Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenheten handlägger ärenden som gäller förvaltningsövergripande digitalisering, informationsteknologi och informationsteknologiutveckling.

IT-förvaltning

Landskapsregeringen har en beställarroll gentemot Åda Ab. Åda Ab har hand om driften av landskapsregeringens it-system, användarstöd samt upphandlar nya system och ny utrustning.

Administration av ax-domänen och den tillhörande registrarverksamheten samt utveckling av domännamnshanteringen sköts av landskapsregeringen.