Elda rätt

Uppvärmning med ved utgör den största enskilda källan till utsläpp av små partiklar. I takt med att övriga verksamheter effektivt har minskat sina utsläpp av små partiklar har den andel som vedeldningen står för ökat. I Finland räknar man med att cirka hälften av utsläppen av små partiklar kommer från småskalig vedeldning.

Små partiklar och övriga utsläpp som kommer från vedeldning är både miljö- och hälsoskadliga. De kan leda till problem med andningsvägarna, hjärt- och kärlsystemet och ge upphov till cancer. I Sverige beräknas utsläppen från vedeldning bidra till att 1 000 personer om året dör i förtid.

Sot från vedeldningen har också en klimatpåverkan. Sot som sprids ända till Arktisområdet påskyndar issmältningen och därmed klimatförändringen.

Genom att elda på rätt sätt kan man minska utsläppen från vedeldningen rejält. I miljöbyråns informationsblad "Elda på rätt sätt", som du hittar under rubriken "Bilagor" här intill, får du värdefulla tips om korrekt eldning.

Via länkarna nedan hittar du mera information om vikten av att elda rätt:

Naturvårdverket om vedeldning

Elda rätt – broschyr från Naturvårdsverket

Guide för vedeldning - broschyr från HRM