Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

röd-vit snabb båt

Införskaffningar hösten 2017

Oljebekämpningsbåt klass D 2.9.2017
I enlighet med oljeskyddsplanen skaffades en snabb förbindelsebåt för transport av personal och förnödenheter. Båten är en kombinerad sjöräddningsbåt och ersätts till 50 procent.

Personlig skyddsutrustning 11.9.2017
I enlighet med oljeskyddsplanen införskaffades skyddsutrustning och handredskap till oljebekämpningspersonalen. 50 procent av kostnaderna ersätts.

900 meter länsor för snabba insatser 23.10.2017
I enlighet med oljeskyddsplanen införskaffades tre stycken 300 meter långa länsor för snabba insatser. Ålands landskapsregering får ersättning av oljeskyddsfondens medel till 100 procent. Länsorna kommer att placeras i Långnäs, Eckerö och Mariehamn. 

Publicerad 3.11.2017 kl. 15:31
Uppdaterad 3.11.2017 kl. 15:34