röd-vit snabb båt

Införskaffningar hösten 2017

Oljebekämpningsbåt klass D 2.9.2017

I enlighet med oljeskyddsplanen skaffades en snabb förbindelsebåt för transport av personal och förnödenheter. Båten är en kombinerad sjöräddningsbåt och ersätts till 50 procent.

Personlig skyddsutrustning 11.9.2017

I enlighet med oljeskyddsplanen införskaffades skyddsutrustning och handredskap till oljebekämpningspersonalen. 50 procent av kostnaderna ersätts.

900 meter länsor för snabba insatser 23.10.2017

I enlighet med oljeskyddsplanen införskaffades tre stycken 300 meter långa länsor för snabba insatser. Ålands landskapsregering får ersättning av oljeskyddsfondens medel till 100 procent. Länsorna kommer att placeras i Långnäs, Eckerö och Mariehamn.