Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Styrdokument

Förundervisningen ingår på Åland i barnomsorgens daghemsverksamhet och erbjuds alla sexåringar.

Syftet med förundervisningen är att stödja barns allsidiga utveckling och beredskap för fortsatt lärande i skolan.  Förundervisningen kan integreras i den dagliga barnomsorgsverksamheten eller ges i en separat grupp som består av endast ”förundervisningsbarn”. Målen för förundervisningen finns i Grunderna för förundervisningen.

Länk till Grunderna för förundervisningen

Publicerad 24.6.2021 kl. 12:13
Uppdaterad 8.12.2021 kl. 15:35